Ďáblický háj - obnovní zásahy Lesů hl. m. Prahy

Od 18. 1. 2023 a dále v průběhu měsíce ledna, února a března, budou v Ďáblickém háji provádět pracovníci Lesů hl. m. Prahy obnovní zásahy.

Bude zde probíhat odstraňování nepůvodního a stanovištně nevhodného dubu červeného. Tyto zásahy budou především formou jednotlivého výběru po ploše porostu, a to primárně za účelem podpory přirozeného zmlazování porostu. Tento způsob obnovy lesních porostů je v souladu se zásadami trvale udržitelného hospodaření v lesních ekosystémech dle certifikací PEFC a FSC k nimž se hlavní město Praha zavázala, tudíž bez nutnosti vzniku lesních holin a narušení funkcí lesa.

Vyznačené lokality, kde budou obnovní zásahy provedeny, najdete v příloze.

Sdílet