Druhé kolo volby prezidenta republiky

Druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek 27. ledna 2023 od 14 do 22 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8 do 14 hodin. Ve druhém kole voleb už voliči nedostávají volební lístky do schránky, ale musí si je vyzvednout až přímo ve volební místnosti, tj. opět v OD Ke Kinu a v Obecním domě Ďáblice.

Z prvního kola postoupili dva kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů - Petr Pavel a Andrej Babiš.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem).

Hlasovací lístek se nijak neupravuje! Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný! Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole volby prezidenta nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Je-li takových kandidátů více, prezident republiky není zvolen.

 

Informace o zvláštním způsobu hlasování ve 2.kole voleb, při onemocnění covid-19

Hlasovat na volebním stanovišti mohou pouze voliči, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha-Ďáblice, nebo jim byl vydán voličský průkaz a byla jim nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19.

Hlasování proběhne ve středu 25. 1. 2023 od 8 do 17 hodin.

Hlasovat lze pouze z motorového vozidla!!!

Pro občany z MČ Praha-Ďáblice je volební stanoviště u hasičské zbrojnice JSDH Praha 9 - Satalice, U Arborky 729/4. Na příjezdových komunikacích k volebnímu stanovišti budou pro snazší orientaci umístěny informativní směrové dopravní značky.

 

Žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Do zvláštní přenosné volební schránky mohou hlasovat pouze voliči, jimž byla nařízena izolace z důvodu onemocnění covid-19.

Hlasování proběhne v pátek 27. 1. 2023 od 8 do 22 hodin a v sobotu 28. 1. 2023 od 8 do 14 hodin.

Žádost o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky lze podat Magistrátu hlavního města Prahy nejpozději do 26. 1. 2023 do 20 hodin na těchto telefonních číslech:
• 777 497 060
• 777 497 078
• 777 497 082

Telefonní čísla jsou v provozu od 9 do 16 hodin s výjimkou 26. 1. 2023, tj. posledního dne lhůty, kdy jsou telefonní čísla v provozu od 9 do 20 hodin.

Při podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky volič sdělí zaměstnanci Magistrátu hlavního města Prahy:
• jméno (jména) a příjmení
• datum narození
• adresu místa trvalého pobytu
• adresu místa, kde na území hl. m. Prahy pobývá
• telefonní číslo.

Sdílet