Velkoobjemové kontejnery v roce 2023 - AKTUALIZOVÁNO

MČ Praha-Ďáblice ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy přistaví velkoobjemové kontejnery

na bioodpad i komunální odpad (AKTUÁLNĚ II. pololetí) . Data a místa přistavení naleznete zde.

Současně přinášíme údaje i o mobilním sběru nebezpečného odpadu. 

Sdílet