Oprava ul. KOSTELECKÁ

3. 4. 2023 by Technická správa komunikací by měla zahájit opravu Kostelecké ulice.

Etapy:
1. etapa: 5.–27. 4. 2023
2. etapa: 28. 4. – 19. 5. 2023
3. etapa: 20. 5. – 5. 6. 2023

V prvních dvou etapách bude probíhat rekonstrukce chodníků. V 1. etapě bude uzavřen chodník na jižní straně v celé délce. Ve 2. etapě budou části chodníku na jižní straně zprovozněny a budou uzavřeny chodníky protilehlé. Po celou dobu trvání prvních dvou etap bude jednosměrný provoz ve směru z Čakovic do Ďáblic. Sjezd na oba směry Cínovecké zůstane zachován. Nájezd ve směru od centra bude zachován, nájezd ve směru od Teplic bude uzavřen.
Za uzavřený průjezd do Čakovic budou vedeny objízdné trasy. Z oblasti Ďáblic bude objízdná trasa vedena ulicemi Cínovecká, Veselská, Tupolevova a Kostelecká.

Ve 3. etapě budou opravovány povrchy vozovky za úplné dopravní uzávěry Kostelecké i sjezdů a nájezdů. Chodníky již budou v provozu. Po rampách na čakovické straně bude zachován nejnutnější průjezd pro dopravní obsluhu Řepné ul. skrz staveniště. Tento průjezd bude umožněn po dohodě se zodpovědným stavbyvedoucím.

Průjezd linky 202 bude v 1. etapě ve směru Poliklinika Mazurská zachován beze změn včetně zastávek. Ve 2. etapě bude přemístěna zastávka Ďáblice z Kostelecké ul. do zastávky v Ďáblické ul. Směr do Čakovic pojede po výlukové trase. Ve 3. etapě budou oba směry linky vedeny po výlukové trase.

Termín zahájení byl stanoven s ohledem na návaznost dalších rekonstrukcí, např. Ďáblické ulice.

Podrobné informace naleznete na https://opravujeme.to/action/1321/

Sdílet