.A.S.A., spol. s r.o.

Typ: 
Služby a řemesla

Sběr, svoz a odstranění odpadů a zpracování tříděného odpadu.