Komise výstavby a investic - funkci komise dočasně převzala RMČ

Oddíl IV, Čl. 29 (organizačního řádu MČ Praha - Ďáblice) - KOMISE RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI - PŘEDMĚT ČINNOSTI:
 

Čl. 29: Komise výstavby a investic

29.1. Komise výstavby a investic:

 • předseda, minimálně 4 členové

29.2. Náplň komise:

 • projednává a dává připomínky k předloženým projektům z hlediska koncepce výstavby
 • provádí místní šetření uložená radou
 • vyjadřuje se k odborným podkladům pro práci vedení ÚMČ a volených orgánů, vyjadřuje se k investiční výstavbě prováděné MČ včetně projektové dokumentace a k finančním nákladům stavebních prací, které realizuje MČ
 • zúčastňuje se projednávání návrhů územně plánovací dokumentace (územních a regulačních plánů)
 • může být zvána a vyjadřovat se k jednáním s dosahem na okolní prostředí MČ
 • posuzuje technický stav objektů, v případě havarijního stavu navrhuje radě požádat o zahájení řízení o odstranění stavby.
 • připravuje návrhy k vyřizování připomínek, podnětů a stížností občanů k stavebním činnostem
 • v souladu s platnými předpisy kontroluje čísla popisná a evidenční a navrhuje nápravu.
 • předseda komise vede evidenci rozhodnutí, podkladů a připomínek, která komise vydala v řízeních a to formou zápisů z jednání.
 • připravuje a zpracovává podklady pro sestavení návrhu rozpočtu MČ na svém úseku
 • sleduje a vyhodnocuje hospodaření s prostředky stanovenými rozpisem rozpočtu pro komisi.
 • podílí se na zpracování investičního výhledu a rozvoje MČ
 • komise plní úkoly uložené radou MČ
Předseda
Členové
Zápisy: 
Zápisy z jednání
NázevVelikost
Zápis z 31. jednání komise výstavby a investic dne 25. 9. 2018529.59 KB
Zápis z 30. jednání komise výstavby a investic ze dne 16.4.2018532.06 KB
Zápis z 29. jednání komise výstavby a investic ze dne 11.3.2018527.83 KB
Zápis z 28. jednání komise výstavby a investic dne 5. 2. 2018520.44 KB
Zápis z 27. jednání komise výstavby a investic dne 11.12.2017517.45 KB
Zápis z 26. jednání komise výstavy a investic dne 9.10.2017518.57 KB
Zápis z 25. jednání komise výstavby a investic dne 22.5.2017518.82 KB
Zápis z 24. jednání komise výstavby a investic dne 18. 4. 2017525.25 KB
Zápis z 23. jednání komise výstavby a investic dne 13.3.2017518.54 KB
Zápis z 22. jednání komise výstavby a investic dne 13.2.2017522.89 KB
Zápis z 21. jednání komise výstavby a investic dne 24. 1. 2017521.68 KB
Zápis z 20. jednání komise výstavby a investic dne 12.12.2016525.78 KB
Zápis z 19. jednání komise výstavby a investic dne 7. 11. 2016520.46 KB
Zápis z 18. jednání komise výstavby a investic dne 10. 10. 2016531.54 KB
Zápis z 17. jednání komise výstavby a investic dne 5.9.2016343.12 KB
Zápis z 15. jednání komise výstavby a investic dne 27.6.2016345.77 KB
Zápis z 14. jednání komise výstavby a investic dne 30.5.2016151.06 KB
Zápis z 13. jednání komise výstavby a investic dne 4.4.2016285.56 KB
Zápis z 12. jednání komise výstavby a investic dne 1.2.2016117.78 KB
Zápis z 11. jednání komise výstavby a investic dne 7.1.2016376.81 KB
Zápis z 10. jednání komise výstavby a investic dne 30.11.2015305.39 KB
Zápis z 9. jednání komise výstavby a investic dne 2.11.2015283.99 KB
Zápis z 8. jednání komise výstavby a investic dne 10.8.2015190.4 KB
Zápis ze 7. jednání komise výstavby a investic dne 29.6.2015353.4 KB
Zápis ze 6. jednání komise výstavby a investic dne 1.6.2015194.25 KB
Zápis ze 5. jednání komise výstavby a investic dne 4.5.2015193.55 KB
Zápis ze 4. jednání komise výstavby a investic dne 9.4.2015187.77 KB
Zápis z 3. jednání komise výstavby a investic dne 9.3.2015191.29 KB
Zápis z 2. jednání komise výstavby a investic dne 2.2.2015220.1 KB
Zápis z ustavujícího jednání komise výstavby a investic dne 12.1.2015102.09 KB