VÝZVA OBČANŮM

Jak jsme informovali v posledním čísle Zpravodaje, naše městská část obdržela dotaci na výsadbu stromů v naší městské části.

Některé lokality máme již předem vytipovány, ale…
V této souvislosti vyzýváme občany Ďáblic o pomoc při vytipování vhodných míst a lokalit k výsadbě nových stromů a zeleně. Mělo by se jednat o výsadbu na pozemcích, které jsou v majetku obce. Např. místa, kde třeba stromy dříve rostly, ale byly odstraněny, uschly...
Vaše náměty a návrhy, prosím, zasílejte do konce srpna na email: podatelna@dablice.cz. Poté budou posouzeny odbornou firmou a případně zařazeny do plánu výsadby.
Děkujeme
Vedení MČ

 

Sdílet