Velkoobjemové kontejnery v roce 2023

MČ Praha-Ďáblice ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy v letošním roce opět přistaví velkoobjemové kontejnery

na bioodpad i komunální odpad. Data a místa přistavení naleznete zde.

Současně přinášíme údaje i o mobilním sběru nebezpečného odpadu. 

Sdílet