Usnesení ZMČ

Zasedání Datum zasedání Usnesení
28. veřejné zasedání ZMČ 26.9.2018 241 18 Usnesení - Rozpočtové opatření č.10/2018
28. veřejné zasedání ZMČ 26.9.2018 240 18 Usnesení - Rozpočtové opatření č.9/2018
28. veřejné zasedání ZMČ 26.9.2018 239 18 Usnesení - Vyplácení kompenzačního příspěvku za provoz skládky v roce 2019
28. veřejné zasedání ZMČ 26.9.2018 238 18 Usnesení - Aktualizace Pravidel bytové politiky MČ Praha-Ďáblice
28. veřejné zasedání ZMČ 26.9.2018 237 18 Usnesení - Záměr uzavření dohody – duplicita pozemků
27. veřejné zasedání ZMČ 11.7.2018 236 18 Usnesení - Záměr rekonstrukce budovy č.p. 159 7 OD Ke kinu
27. veřejné zasedání ZMČ 11.7.2018 235 18 Usnesení - Odpis rozpracované investice – Akcíz 2006-2008
27. veřejné zasedání ZMČ 11.7.2018 234 18 Usnesení - Rozpočtové opatření č.8/2018
27. veřejné zasedání ZMČ 11.7.2018 233 18 Usnesení -Výstavba bytového domu Akcíz – zhotovení projektové dokumentace
27. veřejné zasedání ZMČ 11.7.2018 232 18 Usnesení - Návrh Metropolitního plánu – připomínky MČ VI.
27. veřejné zasedání ZMČ 11.7.2018 231 18 Usnesení - Návrh Metropolitního plánu – připomínky MČ V.
27. veřejné zasedání ZMČ 11.7.2018 230 18 Usnesení - Návrh Metropolitního plánu – připomínky MČ IV.
27. veřejné zasedání ZMČ 11.7.2018 229 18 Usnesení - Návrh Metropolitního plánu – připomínky MČ III.
27. veřejné zasedání ZMČ 11.7.2018 228 18 Usnesení - Návrh Metropolitního plánu – připomínky MČ II.
27. veřejné zasedání ZMČ 11.7.2018 227 18 Usnesení - Návrh Metropolitního plánu – připomínky MČ I.
26. veřejné zasedání ZMČ 13.6.2018 226 18 Usnesení - Volby do zastupitelstva – stanovení počtu členů
26. veřejné zasedání ZMČ 13.6.2018 225 18 Usnesení - Veřejná zakázka – Dostavba veřejného osvětlení – ul. Buližníková
26. veřejné zasedání ZMČ 13.6.2018 224 18 Usnesení - Bezúplatný převod herních prvků od ZŠ a MŠ
26. veřejné zasedání ZMČ 13.6.2018 223 18 Usnesení - Prostorová studie na rozšíření ul. Statkové
26. veřejné zasedání ZMČ 13.6.2018 Příloha č. 1 k Usnesení č. 223 18
26. veřejné zasedání ZMČ 13.6.2018 Příloha č. 2 k Usnesení č. 223 18
26. veřejné zasedání ZMČ 13.6.2018 222 18 Usnesení - Schválení záměru – prodeje koupě pozemků
26. veřejné zasedání ZMČ 13.6.2018 Příloha č. 1 k Usnesení č. 222 18
26. veřejné zasedání ZMČ 13.6.2018 221 18 Usnesení - Areál Ďáblice s.r.o. - Dohoda o investiční činnosti a vzájemné spolupráci a prezentace záměru
26. veřejné zasedání ZMČ 13.6.2018 220 18 Usnesení - Rozpočtové opatření č. 7 2018
26. veřejné zasedání ZMČ 13.6.2018 219 Usnesení - Výstavba sportovní haly – schválení spoluúčasti
26. veřejné zasedání ZMČ 13.6.2018 218 18 Usnesení - Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice za rok 2017
26. veřejné zasedání ZMČ 13.6.2018 217 18 Usnesení - Rozpočtové opatření č.6 2018
25. veřejné zasedání ZMČ 16.5.2018 216 18 Usnesení - Kupní smlouva-koupě pozemku parc. č. 1729 265 v k.ú. Ďáblice od společnosti EKOSPOL
25. veřejné zasedání ZMČ 16.5.2018 215 18 Usnesení - Bezúplatný převod hasičského auta pro JSDH
25. veřejné zasedání ZMČ 16.5.2018 214 18 Usnesení - Schválení účetní závěrky PO za rok 2017
25. veřejné zasedání ZMČ 16.5.2018 213 18 Usnesení - Schválení účetní závěrky MČ za rok 2017
25. veřejné zasedání ZMČ 16.5.2018 212 18 Usnesení - Rozpočtové opatření č.5 2018
25. veřejné zasedání ZMČ 16.5.2018 211 18 Usnesení - Záměr rekonstrukce stávajícího obecního domu
25. veřejné zasedání ZMČ 16.5.2018 210 18 Usnesení - Záměr výstavby bytového domu „Akcíz“
25. veřejné zasedání ZMČ 16.5.2018 209 18 Usnesení - Informace o stavbě OD
25. veřejné zasedání ZMČ 16.5.2018 208 18 Usnesení - Rozpočtové opatření č.3/2018 a 4/2018
24. veřejné zasedání ZMČ 14.3.2018 207 18 Usnesení - Rozpočtové opatření č.2/2018
24. veřejné zasedání ZMČ 14.3.2018 206 18 Usnesení - Rozpočtové opatření č. 1/2018
24. veřejné zasedání ZMČ 14.3.2018 205 18 Usnesení - Plastové nádrže na akumulaci srážkových vod
24. veřejné zasedání ZMČ 14.3.2018 204 18 Usnesení - Inventarizace 2017
24. veřejné zasedání ZMČ 14.3.2018 203 18 Usnesení - Dodatek ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ
24. veřejné zasedání ZMČ 14.3.2018 202 18 Usnesení - Delegování kompetence ZMČ na RMČ - úprava rozpočtu MČ - přijetí účelových prostředků
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 201 17 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva - TJ Stolní tenis Praha
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 200 17 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva - TJ Stolní tenis Praha
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 199 17 Usnesení - Kupní smlluva - EKOSPOL
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 198 17 Usnesení - Finanční dary občanům
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 197 17 Usnesení - Příspěvek za svoz TKO za rok 2017
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 196 17 Usnesení - Inventarizace majetku za rok 2017
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 195 17 Usnesení - Odměny ZMČ