Komise ŽP a dopravy - funkci komise dočasně převzala RMČ

 Náplň komise:

  • pomáhá sledovat stav městské zeleně a zdravotní stav dřevin na území MČ
  • kontroluje čistotu veřejných prostranství,
  • sleduje a pomáhá evidovat stav nepovolených skládek
  • předává Radě ZMČ stanovisko k podnětům , stížnostem a připomínkám občanů týkajícím se ochrany přírody
  • doporučuje stanovisko a zúčastňuje se ve spolupráci s referentkou živ. prostředí provádění místního šetření na úseku chovu a držení zvířat
  • sleduje a pomáhá řešit problematiku odpadového hospodářství na území MČ
  • sleduje a pomáhá řešit problematiku údržby a čistoty obce
  • sleduje a vyjadřuje se k záměrům využívání volného prostranství v lokalitě MČ
  • komise plní úkoly uložené radou MČ
Předseda
Členové