Usnesení ZMČ

Zasedání Datum zasedání Usnesení
24. veřejné zasedání ZMČ 22.6.2022 222 22 Usnesení - Volby do zastupitelstva v obcích
24. veřejné zasedání ZMČ 22.6.2022 221 22 Usnesení - Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci – BD U Prefy
24. veřejné zasedání ZMČ 22.6.2022 220 22 Usnesení - Chřibské domy, s.r.o. – Smlouva o spolupráci
24. veřejné zasedání ZMČ 22.6.2022 219 22 Usnesení - Připomínky MČ Praha-Ďáblice k návrhu Metropolitního plánu
24. veřejné zasedání ZMČ 22.6.2022 218 22 Usnesení - Smlouvy o spolupráci – Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
24. veřejné zasedání ZMČ 22.6.2022 217 22 Usnesení - Rozpočtové opatření č.5/2022 - schválení
24. veřejné zasedání ZMČ 22.6.2022 216 22 Usnesení - Rozpočtové opatření č.4/2022 - informace
24. veřejné zasedání ZMČ 22.6.2022 215 22 Usnesení - Závěrečný účet za rok 2021
23. veřejné zasedání ZMČ 27.4.2022 214 22 Usnesení - Rozvojové území Severozápad – příprava Memoranda
23. veřejné zasedání ZMČ 27.4.2022 213 22 Usnesení - Projednávání Metropolitního plánu
23. veřejné zasedání ZMČ 27.4.2022 212 22 Usnesení - Termínované vklady MČ Praha-Ďáblice – schválení
23. veřejné zasedání ZMČ 27.4.2022 211 22 Usnesení - Nerealizované investiční záměry – schválení
23. veřejné zasedání ZMČ 27.4.2022 210 22 Usnesení - Účetní závěrka MČ Praha-Ďáblice za rok 2021 - schválení
23. veřejné zasedání ZMČ 27.4.2022 209 22 Usnesení - Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Praha-Ďáblice za rok 2021 – na vědomí
23. veřejné zasedání ZMČ 27.4.2022 208 22 Usnesení - Zpráva hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha-Ďáblice k 3.12.2021 - informace
23. veřejné zasedání ZMČ 27.4.2022 207 22 Usnesení - Rozpočtové opatření č.3/2022 - schválení
22. veřejné zasedání ZMČ 2.3.2022 206 22 Usnesení - Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby ..
22. veřejné zasedání ZMČ 2.3.2022 205 22 Usnesení - Kupní smlouva – prodej cisternového automobilu – JSDH - informace
22. veřejné zasedání ZMČ 2.3.2022 204 22 Usnesení - Žádost o schválení návrhu na změnu územního plánu u části pozemku parc.č. 1646/1 v k.ú Ďáblice, lokalita U Čer
22. veřejné zasedání ZMČ 2.3.2022 203 22 Usnesení - Rozpočtové opatření č.2/2022 - schválení
22. veřejné zasedání ZMČ 2.3.2022 202 22 Usnesení - Rozpočtové opatření č.1/2022 - informace
22. veřejné zasedání ZMČ 2.3.2022 201 22 Usnesení - Rozpočtové opatření č.12/2021 - informace
21. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2021 200 21 Usnesení - Vlna V. celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území (změna Z 2898 00
21. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2021 199 21 Usnesení - Zpráva o činnosti Finančního výboru
21. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2021 198 21 Usnesení - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
21. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2021 197 21 Usnesení - Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2022
21. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2021 196 21 Usnesení - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2027
21. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2021 195 21 Usnesení - Rozpočet MČ Praha-Ďáblice na rok 2022
20. veřejné zasedání ZMČ 15.12.2021 194 21 Usnesení - Finanční dary občanům – informace a schválení
20. veřejné zasedání ZMČ 15.12.2021 193 21 Usnesení - Provádění rozpočtových opatření koncem roku 2021
20. veřejné zasedání ZMČ 15.12.2021 192 21 Usnesení - Střednědobý výhled rozpočtu PO na rok 2023-2024 - informace
20. veřejné zasedání ZMČ 15.12.2021 191 21 Usnesení - Rozpočet PO na rok 2022 - informace
20. veřejné zasedání ZMČ 15.12.2021 190 21 Usnesení - Rozpočtové provizorium na rok 2022
20. veřejné zasedání ZMČ 15.12.2021 189 21 Usnesení - Rozpočtové opatření č.11/2021 - schválení
20. veřejné zasedání ZMČ 15.12.2021 188 21 Usnesení - Rozpočtové opatření č.9,10/2021 - informace
20. veřejné zasedání ZMČ 15.12.2021 187 21 Usnesení - Dodatek č.1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu majetku
20. veřejné zasedání ZMČ 15.12.2021 186 21 Usnesení - Inventarizace majetku MČ Praha-Ďáblice – informace
20. veřejné zasedání ZMČ 15.12.2021 185 21 Usnesení - Kompenzační příspěvek za provoz skládky v roce 2022
20. veřejné zasedání ZMČ 15.12.2021 184 21 Usnesení - Úhrada svozu TKO za II. pol. 2021 – informace
20. veřejné zasedání ZMČ 15.12.2021 183 21 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva – Senioři ČR, z.s., ZO Ďáblice, 2022
20. veřejné zasedání ZMČ 15.12.2021 182 21 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva – SK Ďáblice, z.s., 2022
20. veřejné zasedání ZMČ 15.12.2021 181 21 Usnesení - Petice
19. veřejné zasedání ZMČ 15.9.2021 180 21 Usnesení - ČR – Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy – Smlouva o bezúplatném převodu majetku
19. veřejné zasedání ZMČ 15.9.2021 179 21 Usnesení - Investiční akce OD Ke Kinu – informace
19. veřejné zasedání ZMČ 15.9.2021 178 21 Usnesení - Investiční akce BD Akcíz II – informace
19. veřejné zasedání ZMČ 15.9.2021 177 21 Usnesení - Žaloba FCC ČR – informace
19. veřejné zasedání ZMČ 15.9.2021 176 21 Usnesení - Participativní rozpočet 2021 - informace
19. veřejné zasedání ZMČ 15.9.2021 175 21 Usnesení - Úprava Zřizovací listiny ZŠ – příloha č.7
19. veřejné zasedání ZMČ 15.9.2021 174 21 Usnesení - Rozpočtové opatření č.8/2021 - schválení
19. veřejné zasedání ZMČ 15.9.2021 173 21 Usnesení - Rozpočtové opatření č.7/2021 - informace