Knihovna

Obecní knihovna v Ďáblicích

Osinalická 901/30
Praha 8
 
Tel: +420 601 343 316 
Emailknihovna@dablice.cz
Webové stránky: http://dablice.knihovna.cz/
 
Otevírací doba knihovny:
úterý     13:00 - 18:00
čtvrtek  13:00 - 18:00
pátek      8:00 - 13:00

On-line kataloghttps://raks.mlp.cz/library/dablice/

 

Oddíl III: Místní knihovna

Čl. 36: Obecní knihovna v Ďáblicích, základní knihovna.

36. 1. Vedoucí Obecní knihovny v Ďáblicích – je přímo podřízena tajemníkovi úřadu. Je organizační složkou MČ. Poskytuje veřejné knihovnické a informační služby v souladu s Knihovním řádem a ceníkem placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Ďáblicích.