Czech Point

CO JE TO Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

CO POSKYTUJE CzechPOINT

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Datové schránky
 • Základní registry
 • Výpis z Veřejných rejstříků
  • spolkový rejstřík
  • nadační rejstřík
  • rejstřík ústavů
  • rejstřík společenství vlastníků jednotek
  • obchodní rejstřík
  • rejstřík obecně prospěšných společností

Aktuální dostupnost služeb Czech POINT naleznete zde.

Více informací k jednotlivým agendám naleznete zde.

POPLATKY ZA SLUŽBU CzechPOINT

Výpis z Rejstříku trestů je zpoplatněn částkou 100,- Kč.

Poplatek za Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) činí 50,- Kč (další poplatek může být vybírán Živnostenským úřadem).

Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost a to 30,- Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů. Formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, která je 200,- Kč.

U všech ostatních služeb je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou 100,- Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

PRACOVIŠTĚ Czech POINTu

Podatelna Úřadu městské části Praha - Ďáblice, v úředních hodinách