Komise výstavby a dopravy

Předseda

PhDr. Ing. Pěkný Marek

VOLBA 2010

zastupitel

předseda Komise výstavby a dopravy

Členové
nophoto

Boháč Michal

člen Komise výstavby a dopravy

nophoto

Ing. Hendrych Michal

člen Komise výstavby a dopravy

MUDr. Ph.D., MBA Chmátal Petr

ŽIVÉ ĎÁBLICE S PODPOROU STAROSTŮ

zastupitel
člen Komise výstavby a dopravy

nophoto

Ing., arch. Chromíková Lenka

členka Komise výstavby a dopravy

nophoto

Ing. Marušiak Jiří

člen Finančního výboru
člen Komise výstavby a dopravy

Mgr. Postupová Martina

Ďáblice Spolu
Email: 
martina.postupova@dablice.cz

1. místostarostka
členka Komise výstavby a dopravy

Kompetence pro volební období 2022–2026: legislativa a právní oblast, výstavba

Ing. Prix Daniel

Ďáblice Spolu

zastupitel
předseda Finančního výboru
člen Kontrolního výboru

člen Komise výstavby a dopravy

DiS. Prokeš David

VOLBA 2010

radní
člen Komise výstavby a dopravy

Kompetence pro volební období 2022–2026: oblast Blata, hospodaření s dešťovou vodou, Mratínský potok, dětská hřiště, Participativní rozpočet

Ing., CSc. Rexa Radimír

OOOD Ďáblice
Email: 
radim.rexa@gmail.com

člen Komise výstavby a dopravy

Vlach Michael

OOOD Ďáblice
Email: 
stavl_@iol.cz

člen Komise výstavby a dopravy