Usnesení ZMČ

Zasedání Datum zasedání Usnesení
8. veřejné zasedání ZMČ 15.9.2023 63 23 Usnesení - Výběrové řízení – Cisternová automobilová stříkačka pro MČ Praha-Ďáblice – uzavření kupní smlouvy
8. veřejné zasedání ZMČ 15.9.2023 62 23 Usnesení - Rozpočtové opatření č.5/2023 a 6/2023 - informace
6. veřejné zasedání ZMČ 12.6.2023 61 23 Usnesení - Termínované vklady MČ Praha-Ďáblice - schválení
6. veřejné zasedání ZMČ 12.6.2023 60 23 Usnesení - Rozpočtové opatření č.4/2023 - informace
6. veřejné zasedání ZMČ 12.6.2023 59 23 Usnesení - Závěrečný účet za rok 2022
6. veřejné zasedání ZMČ 12.6.2023 58 23 Usnesení - Volba člena Rady MČ Praha-Ďáblice
6. veřejné zasedání ZMČ 12.6.2023 57 23 Usnesení - Výběrové řízení na koordinátora kulturních akcí
6. veřejné zasedání ZMČ 12.6.2023 56 23 Usnesení - Volba volebního výboru k Odvolání Mgr. Martiny Postupové z funkce 1.místostarostky
6. veřejné zasedání ZMČ 12.6.2023 55 23 Usnesení - Pověření člena ZMČ k podepisování doložky dle § 43 odst. 1 zákona č. 131 2000 Sb., o hlavním městě Praze v plat
4. veřejné zasedání ZMČ 20.2.2023 43 23 Usnesení - Určení vlastníka a správce multifunkčního vodního díla – Mratínský potok
4. veřejné zasedání ZMČ 20.2.2023 42 23 Usnesení - Skládka Ďáblice – soudní spor
4. veřejné zasedání ZMČ 20.2.2023 41 23 Usnesení - Zajištění kontinuálně poskytovaných sociálních a pečovatelských služeb pro občany Ďáblic
4. veřejné zasedání ZMČ 20.2.2023 40 23 Usnesení - Protokol č. PP/21/09/195/2022 – HMP-MHMP – komunikace ul. Kučerové
4. veřejné zasedání ZMČ 20.2.2023 39 23 Usnesení - Duplicita pozemků (Státní statek hl.m.Prahy „v likvidaci“) – Souhlasné prohlášení
4. veřejné zasedání ZMČ 20.2.2023 38 23 Usnesení - Revokace usnesení č.32/22/ZMČ ze dne 21.2.2022
4. veřejné zasedání ZMČ 20.2.2023 37 23 Usnesení - Rozpočtové opatření č.13/2022 - informace
2. veřejné zasedání ZMČ 21.12.2022 36 22 Usnesení - Obvyklá výše nájmů
2. veřejné zasedání ZMČ 21.12.2022 35 22 Usnesení - Volba předsedy FV
2. veřejné zasedání ZMČ 21.12.2022 34 22 Usnesení - Zřizovací listina příspěvkové organizace
2. veřejné zasedání ZMČ 21.12.2022 33 22 Usnesení - Informace o schválení úhrady svozu TKO za II.pol. 2022
2. veřejné zasedání ZMČ 21.12.2022 32 22 Usnesení - Evergreen Ďáblice (převody infrastruktury, finančních plnění obci)
2. veřejné zasedání ZMČ 21.12.2022 31 22 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva – TTC Praha
2. veřejné zasedání ZMČ 21.12.2022 30 22 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva – Senioři ČR
2. veřejné zasedání ZMČ 21.12.2022 29 22 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva – SK Ďáblice 2023
2. veřejné zasedání ZMČ 21.12.2022 28 22 Usnesení - Provádění rozpočtových opatření
2. veřejné zasedání ZMČ 21.12.2022 27 22 Usnesení - Střednědobý výhled rozpočtu PO na rok 2024-2025 - informace
2. veřejné zasedání ZMČ 21.12.2022 26 22 Rozpočet - Rozpočet Příspěvkové organizace na rok 2023 - informace
2. veřejné zasedání ZMČ 21.12.2022 25 22 Usnesení - Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2023
2. veřejné zasedání ZMČ 21.12.2022 24 22 Usnesení - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024-2028
2. veřejné zasedání ZMČ 21.12.2022 22 22 Usnesení - Kompenzační příspěvek na rok 2023
2. veřejné zasedání ZMČ 21.12.2022 21 22 Usnesení - Rozpočtové opatření č.12/2022 - schválení
2. veřejné zasedání ZMČ 21.12.2022 20 22 Usnesení - Rozpočtové opatření č.11/2022-informace
1. ustavující zasedání ZMČ 24.10.2022 19a 22 Usnesení - Rozpočtové opatření č.10/2022 - informace
1. ustavující zasedání ZMČ 24.10.2022 19 22 Usnesení - Rozpočtové opatření č.9/2022 - informace
1. ustavující zasedání ZMČ 24.10.2022 18 22 Usnesení - Pověření dvou členů ZMČ k podepisování doložky dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v
1. ustavující zasedání ZMČ 24.10.2022 17 22 Usnesení - Pověření tří členů zastupitelstva k ověřování zápisů ze zasedání ZMČ ve volebním období 2022-2026
1. ustavující zasedání ZMČ 24.10.2022 16 22 Usnesení - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
1. ustavující zasedání ZMČ 24.10.2022 15a 22 Usnesení - Volba tajemnice Kontrolního výboru
1. ustavující zasedání ZMČ 24.10.2022 15 22 Usnesení - Volba tajemnice Finančního výboru
1. ustavující zasedání ZMČ 24.10.2022 14 22 Usnesení - Volba členů Kontrolního výboru
1. ustavující zasedání ZMČ 24.10.2022 13 22 Usnesení - Volba členů Finančního výboru
1. ustavující zasedání ZMČ 24.10.2022 12 22 Usnesení - Volba předsedy Kontrolního výboru
1. ustavující zasedání ZMČ 24.10.2022 11 22 Usnesení - Volba předsedy Finančního výboru
1. ustavující zasedání ZMČ 24.10.2022 10 22 Usnesení - Určení počtu členů Finančního výboru a Kontrolního výboru
1. ustavující zasedání ZMČ 24.10.2022 09 22 Usnesení - Volba členů Rady MČ
1. ustavující zasedání ZMČ 24.10.2022 08 22 Usnesení - Volba místostarostů
1. ustavující zasedání ZMČ 24.10.2022 07 22 Usnesení - Určení výkonu funkce starosty
1. ustavující zasedání ZMČ 24.10.2022 06 22 Usnesení - Určení počtu místostarostů
1. ustavující zasedání ZMČ 24.10.2022 05 22 Usnesení - Volba starosty
1. ustavující zasedání ZMČ 24.10.2022 04 22 Usnesení - Určení zapisovatele zápisu