Usnesení ZMČ

Zasedání Datum zasedání Usnesení
5. veřejné zasedání ZMČ 19.6.2019 65 19 Usnesení - Doplnění člena Finančního výboru
5. veřejné zasedání ZMČ 19.6.2019 64 19 Usnesení - Darovací smlouva – SK Ďáblice
5. veřejné zasedání ZMČ 19.6.2019 63 19 Usnesení - Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace – SK
5. veřejné zasedání ZMČ 19.6.2019 62 19 Usnesení - Úprava koeficientu daně z nemovitosti
5. veřejné zasedání ZMČ 19.6.2019 61 19 Usnesení - Zhodnocení finančních prostředků
5. veřejné zasedání ZMČ 19.6.2019 60 19 Usnesení - Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice za rok 2018
5. veřejné zasedání ZMČ 19.6.2019 59 19 Usnesení - Rozpočtové opatření 5/2019
5. veřejné zasedání ZMČ 19.6.2019 58 19 Usnesení - Rozpočtové opatření 4/2019 - informace
5. veřejné zasedání ZMČ 19.6.2019 57 19 Usnesení - Vyhodnocení kulturních akcí a jejich financování
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 56 19 Usnesení - Projednání návrhu společnosti FCC Česká republika s.r.o
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 55 19 Usnesení - Výbory MČ - volba člena FV
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 54 19 Usnesení - Výbory MČ - odvolání členů FV
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 53 19 Usnesení - Výbory MČ - volba člena KV
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 52 19 Usnesení - Výbory MČ - volba předsedy KV
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 51 19 Usnesení - Dohoda o narovnání a návrh smíru
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 50 19 Usnesení - Změna v odměňování zastupitelů
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 49 19 Usnesení - Směrnice o zveřejňování dokumentů na webových stránkách MČ
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 48 19 Usnesení - Zpráva k inventarizaci majetku k 31.12.2018
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 47 19 Usnesení - Schválení účetní závěrky PO
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 46 19 Usnesení - Schválení účetní závěrky MČ
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 45 19 Usnesení - Rozpočtové opatření 3/2019
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 44 19 Usnesení - Rozpočtové opatření 2 2019
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 43 19 Usnesení - Výběrové řízení – Zimní a letní údržba
3. veřejné zasedání ZMČ 5.2.2019 42 19 Usnesení - Zpráva o činnosti Redakční rady Ďáblického zpravodaje
3. veřejné zasedání ZMČ 5.2.2019 41 19 Usnesení - Jednací řád ZMČ
3. veřejné zasedání ZMČ 5.2.2019 40 19 Usnesení - Rozpočtové opatření 1/2019
3. veřejné zasedání ZMČ 5.2.2019 39 19 Usnesení - Dohoda o ukončení nájemního vztahu – Česká pošta – schválení kompenzace
3. veřejné zasedání ZMČ 5.2.2019 38 19 Usnesení - Odejmutí pozemku ze svěřené správy MČ
3. veřejné zasedání ZMČ 5.2.2019 37 19 Usnesení - Smlouva o investiční činnosti a vzájemné spolupráci se společností M Ďáblická – Obytný soubor Pod ďáblickou hvě
3. veřejné zasedání ZMČ 5.2.2019 36 19 Usnesení - Kupní smlouva – Areál Ďáblice, s.r.o. – pozemky
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 35 18 Usnesení - Zvolení Redakční rady – Ďáblický zpravodaj
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 34 18 Usnesení - Projektová dokumentace – Rekonstrukce Obecního domu v Praze-Ďáblicích
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 33 18 Usnesení - Mimořádná odměna radnímu
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 32 18 Usnesení - Finanční dary občanům – informace
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 31 18 Usnesení - Schválení úhrady TKO – informace
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 30 18 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva – S-O-K, z.s.
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 29 18 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva – TTC Praha-klub stolního tenisu
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 28 18 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva – SK Ďáblice
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 27 18 Usnesení - Inventarizace majetku MČ Praha-Ďáblice 2018 – informace
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 26 18 Usnesení - Zpráva o činnosti Finančního výboru
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 25 18 Usnesení - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 24 18 Usnesení - Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo – Veřejné osvětlení
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 23 18 Usnesení - Provádění rozpočtových opatření koncem roku 2018
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 22 18 Usnesení - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2024
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 21 18 Usnesení - Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2019
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 20 18 Usnesení - Rozpočet 2019
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 19 18 Usnesení - Rozpočtové opatření 12/2018
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 18 18 Usnesení - Rozpočtové opatření 11/2018 - informace
1. ustavující veřejné zasedání ZMČ 5.11.2018 17 18 Usnesení - Pověření dvou členů ZMČ k podepisování doložky dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
1. ustavující veřejné zasedání ZMČ 5.11.2018 16 18 Usnesení - Pověření tří členů zastupitelstva k ověřování zápisů ze zasedání ZMČ ve volebním období 2018-2022