Usnesení ZMČ

Zasedání Datum zasedání Usnesení
6. veřejné zasedání ZMČ 18.9.2019 74 19 Usnesení - Kompenzační příspěvky dětem na rok 2020
6. veřejné zasedání ZMČ 18.9.2019 73 19 Usnesení - Odpady – poplatky za komunální odpad a bioodpad
6. veřejné zasedání ZMČ 18.9.2019 72 19 Usnesení - Úprava koeficientu daně z nemovitosti
6. veřejné zasedání ZMČ 18.9.2019 71 19 Usnesení - Zřizovací listina ZŠ – dodatek
6. veřejné zasedání ZMČ 18.9.2019 70 19 Usnesení - Rozpočtové opatření č. 8/2019
6. veřejné zasedání ZMČ 18.9.2019 69 19 Usnesení - Rozpočtové opatření č. 7/2019
6. veřejné zasedání ZMČ 18.9.2019 68 19 Usnesení -Rozpočtové opatření č. 6/2019
6. veřejné zasedání ZMČ 18.9.2019 67 19 Usnesení - Souhlasné prohlášení – duplicitní vlastnictví k pozemku parc. č. 1562/31 v k.ú. Ďáblice zapsaném katastrálním ú
6. veřejné zasedání ZMČ 18.9.2019 66 19 Usnesení - Přijetí dotace ZHMP a realizace projektu „Výsadba stromořadí a parky“
5. veřejné zasedání ZMČ 19.6.2019 65 19 Usnesení - Doplnění člena Finančního výboru
5. veřejné zasedání ZMČ 19.6.2019 64 19 Usnesení - Darovací smlouva – SK Ďáblice
5. veřejné zasedání ZMČ 19.6.2019 63 19 Usnesení - Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace – SK
5. veřejné zasedání ZMČ 19.6.2019 62 19 Usnesení - Úprava koeficientu daně z nemovitosti
5. veřejné zasedání ZMČ 19.6.2019 61 19 Usnesení - Zhodnocení finančních prostředků
5. veřejné zasedání ZMČ 19.6.2019 60 19 Usnesení - Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice za rok 2018
5. veřejné zasedání ZMČ 19.6.2019 59 19 Usnesení - Rozpočtové opatření 5/2019
5. veřejné zasedání ZMČ 19.6.2019 58 19 Usnesení - Rozpočtové opatření 4/2019 - informace
5. veřejné zasedání ZMČ 19.6.2019 57 19 Usnesení - Vyhodnocení kulturních akcí a jejich financování
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 56 19 Usnesení - Projednání návrhu společnosti FCC Česká republika s.r.o
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 55 19 Usnesení - Výbory MČ - volba člena FV
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 54 19 Usnesení - Výbory MČ - odvolání členů FV
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 53 19 Usnesení - Výbory MČ - volba člena KV
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 52 19 Usnesení - Výbory MČ - volba předsedy KV
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 51 19 Usnesení - Dohoda o narovnání a návrh smíru
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 50 19 Usnesení - Změna v odměňování zastupitelů
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 49 19 Usnesení - Směrnice o zveřejňování dokumentů na webových stránkách MČ
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 48 19 Usnesení - Zpráva k inventarizaci majetku k 31.12.2018
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 47 19 Usnesení - Schválení účetní závěrky PO
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 46 19 Usnesení - Schválení účetní závěrky MČ
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 45 19 Usnesení - Rozpočtové opatření 3/2019
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 44 19 Usnesení - Rozpočtové opatření 2 2019
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 43 19 Usnesení - Výběrové řízení – Zimní a letní údržba
3. veřejné zasedání ZMČ 5.2.2019 42 19 Usnesení - Zpráva o činnosti Redakční rady Ďáblického zpravodaje
3. veřejné zasedání ZMČ 5.2.2019 41 19 Usnesení - Jednací řád ZMČ
3. veřejné zasedání ZMČ 5.2.2019 40 19 Usnesení - Rozpočtové opatření 1/2019
3. veřejné zasedání ZMČ 5.2.2019 39 19 Usnesení - Dohoda o ukončení nájemního vztahu – Česká pošta – schválení kompenzace
3. veřejné zasedání ZMČ 5.2.2019 38 19 Usnesení - Odejmutí pozemku ze svěřené správy MČ
3. veřejné zasedání ZMČ 5.2.2019 37 19 Usnesení - Smlouva o investiční činnosti a vzájemné spolupráci se společností M Ďáblická – Obytný soubor Pod ďáblickou hvě
3. veřejné zasedání ZMČ 5.2.2019 36 19 Usnesení - Kupní smlouva – Areál Ďáblice, s.r.o. – pozemky
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 35 18 Usnesení - Zvolení Redakční rady – Ďáblický zpravodaj
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 34 18 Usnesení - Projektová dokumentace – Rekonstrukce Obecního domu v Praze-Ďáblicích
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 33 18 Usnesení - Mimořádná odměna radnímu
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 32 18 Usnesení - Finanční dary občanům – informace
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 31 18 Usnesení - Schválení úhrady TKO – informace
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 30 18 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva – S-O-K, z.s.
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 29 18 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva – TTC Praha-klub stolního tenisu
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 28 18 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva – SK Ďáblice
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 27 18 Usnesení - Inventarizace majetku MČ Praha-Ďáblice 2018 – informace
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 26 18 Usnesení - Zpráva o činnosti Finančního výboru
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 25 18 Usnesení - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru