Usnesení ZMČ

Zasedání Datum zasedání Usnesení
11.veřejné zasedání ZMČ 22.7.2020 124 20 Usnesení - Výstavba bytového domu, ul. Ďáblická – záměr
11.veřejné zasedání ZMČ 22.7.2020 123 20 Usnesení - Odsvěření majetku VO-Buližníková z vlastnictví majetku MČ Praha-Ďáblice (revokace usnesení)
11.veřejné zasedání ZMČ 22.7.2020 122 20 Usnesení - Smlouva o zřízení práva stavby
11.veřejné zasedání ZMČ 22.7.2020 121 20 Usnesení - Souhlasné prohlášení mezi MČ Praha-Ďáblice a SK Ďáblice
11.veřejné zasedání ZMČ 22.7.2020 120 20 Usnesení - Dopadové plochy hřišť MŠ
11.veřejné zasedání ZMČ 22.7.2020 119 20 Usnesení - Rekonstrukce kuchyně ZŠ
11.veřejné zasedání ZMČ 22.7.2020 118 20 Usnesení - Kupní smlouva – M Ďáblická s.r.o. – odprodej částí pozemků
11.veřejné zasedání ZMČ 22.7.2020 117 20 Usnesení - Rozpočtové opatření č.5/2020 - schválení
10.veřejné zasedání ZMČ 17.6.2020 116 20 Usnesení - Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace a další spolupráci – SK Ďáblice
10.veřejné zasedání ZMČ 17.6.2020 115 20 Usnesení - Odměna za výkon předsedy zvl. orgánu – přestupková komise
10.veřejné zasedání ZMČ 17.6.2020 114 20 Usnesení - Smlouva o bezúplatném převodu správy majetku – motorové vozidlo z HMP pro JSDH
10.veřejné zasedání ZMČ 17.6.2020 113 20 Usnesení - Odsvěření majetku VO-Buližníková z vlastnictví majetku MČ Praha-Ďáblice
10.veřejné zasedání ZMČ 17.6.2020 112 20 Usnesení - Kupní smlouva – M Ďáblická s.r.o. – odprodej částí pozemků
10.veřejné zasedání ZMČ 17.6.2020 111 20 Usnesení - Volba člena KV
10.veřejné zasedání ZMČ 17.6.2020 110 20 Usnesení - Úkony RMČ v době nouzového stavu
10.veřejné zasedání ZMČ 17.6.2020 109 20 Usnesení - Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice za rok 2019
10.veřejné zasedání ZMČ 17.6.2020 108 20 Usnesení - Rozpočtové opatření č.4 2020 - informace
10.veřejné zasedání ZMČ 17.6.2020 107 20 Usnesení - Odpis pohledávky z účtu 315 – Superplay, a
9.veřejné zasedání ZMČ 22.4.2020 106 20 Usnesení - Zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací – Rekonstrukce OD Ke Kinu
9.veřejné zasedání ZMČ 22.4.2020 105 20 Usnesení - Zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací – Výstavba BD Akcíz
9.veřejné zasedání ZMČ 22.4.2020 104 20 Usnesení - Peněžitá plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva Městské části Praha-Ďáblice, za výkon funkc
9.veřejné zasedání ZMČ 22.4.2020 103 20 Usnesení - Rozpočtové opatření 3/2020 - schválení
9.veřejné zasedání ZMČ 22.4.2020 102 20 Usnesení - Rozpočtové opatření 2/2020 - informace
9.veřejné zasedání ZMČ 22.4.2020 101 20 Usnesení - Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Praha-Ďáblice za rok 2019 – na vědomí
9.veřejné zasedání ZMČ 22.4.2020 100 20 Usnesení - Účetní závěrka MČ Praha-Ďáblice za rok 2019 - schválení
8. veřejné zasedání ZMČ 19.2.2020 99 20 Usnesení - Kupní smlouva – pozemky Ekospol
8. veřejné zasedání ZMČ 19.2.2020 98 20 Usnesení - Zajištění kulturních akcí 1.4.2020 – 31.3. 2021
8. veřejné zasedání ZMČ 19.2.2020 97 20 Usnesení - VŘ – Posílení vegetace v Ďáblicích (výsadba nových stromů a jejich následná péče)
8. veřejné zasedání ZMČ 19.2.2020 96 20 Usnesení - Kupní smlouva – pozemky
8. veřejné zasedání ZMČ 19.2.2020 95 20 Usnesení - Odměny zastupitelům
8. veřejné zasedání ZMČ 19.2.2020 94 20 Usnesení - Rezignace člena Kontrolního výboru
8. veřejné zasedání ZMČ 19.2.2020 93 20 Usnesení - Rozpočtové opatření 1/2020
8. veřejné zasedání ZMČ 19.2.2020 92 20 Usnesení - Rozpočtové opatření 12/2019 - informace
8. veřejné zasedání ZMČ 19.2.2020 91 20 Usnesení - Inventarizační zpráva za rok 2019
7. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2019 90 19 Usnesení - Finanční dary občanům – informace
7. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2019 89 19 Usnesení - Schválení úhrady TKO – informace
7. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2019 88 19 Usnesení - Inventarizace majetku MČ Praha-Ďáblice 2019 – informace
7. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2019 87 19 Usnesení - Smlouva o spolupráci s MČ Praha-Dolní Chabry – sociální pracovník
7. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2019 86 19 Usnesení - Zpráva o činnosti Finančního výboru
7. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2019 85 19 Usnesení - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
7. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2019 84 19 Usnesení - Statut Fondu rezerv a rozvoje
7. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2019 83 19 Usnesení - Provádění rozpočtových opatření koncem roku 2019
7. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2019 82 19 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva - SK Ďáblice
7. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2019 81 19 Usnesení - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2025
7. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2019 80 19 Usnesení - Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2020
7. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2019 79 19 Usnesení - Rozpočet MČ Praha-Ďáblice na rok 2020
7. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2019 78 19 Usnesení - Rozpočtové opatření 11/2019
7. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2019 77 19 Usnesení - Rozpočtové opatření 9,10/2019 - informace
7. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2019 76 19 Usnesení - Informace k podpisové akci Maata
7. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2019 75 19 Usnesení - Informace k podpisové akci Maata