Usnesení ZMČ

Zasedání Datum zasedání Usnesení
21. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2021 200 21 Usnesení - Vlna V. celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území (změna Z 2898 00
21. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2021 199 21 Usnesení - Zpráva o činnosti Finančního výboru
21. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2021 198 21 Usnesení - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
21. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2021 197 21 Usnesení - Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2022
21. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2021 196 21 Usnesení - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2027
21. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2021 195 21 Usnesení - Rozpočet MČ Praha-Ďáblice na rok 2022
20. veřejné zasedání ZMČ 15.12.2021 194 21 Usnesení - Finanční dary občanům – informace a schválení
20. veřejné zasedání ZMČ 15.12.2021 193 21 Usnesení - Provádění rozpočtových opatření koncem roku 2021
20. veřejné zasedání ZMČ 15.12.2021 192 21 Usnesení - Střednědobý výhled rozpočtu PO na rok 2023-2024 - informace
20. veřejné zasedání ZMČ 15.12.2021 191 21 Usnesení - Rozpočet PO na rok 2022 - informace
20. veřejné zasedání ZMČ 15.12.2021 190 21 Usnesení - Rozpočtové provizorium na rok 2022
20. veřejné zasedání ZMČ 15.12.2021 189 21 Usnesení - Rozpočtové opatření č.11/2021 - schválení
20. veřejné zasedání ZMČ 15.12.2021 188 21 Usnesení - Rozpočtové opatření č.9,10/2021 - informace
20. veřejné zasedání ZMČ 15.12.2021 187 21 Usnesení - Dodatek č.1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu majetku
20. veřejné zasedání ZMČ 15.12.2021 186 21 Usnesení - Inventarizace majetku MČ Praha-Ďáblice – informace
20. veřejné zasedání ZMČ 15.12.2021 185 21 Usnesení - Kompenzační příspěvek za provoz skládky v roce 2022
20. veřejné zasedání ZMČ 15.12.2021 184 21 Usnesení - Úhrada svozu TKO za II. pol. 2021 – informace
20. veřejné zasedání ZMČ 15.12.2021 183 21 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva – Senioři ČR, z.s., ZO Ďáblice, 2022
20. veřejné zasedání ZMČ 15.12.2021 182 21 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva – SK Ďáblice, z.s., 2022
20. veřejné zasedání ZMČ 15.12.2021 181 21 Usnesení - Petice
19. veřejné zasedání ZMČ 15.9.2021 180 21 Usnesení - ČR – Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy – Smlouva o bezúplatném převodu majetku
19. veřejné zasedání ZMČ 15.9.2021 179 21 Usnesení - Investiční akce OD Ke Kinu – informace
19. veřejné zasedání ZMČ 15.9.2021 178 21 Usnesení - Investiční akce BD Akcíz II – informace
19. veřejné zasedání ZMČ 15.9.2021 177 21 Usnesení - Žaloba FCC ČR – informace
19. veřejné zasedání ZMČ 15.9.2021 176 21 Usnesení - Participativní rozpočet 2021 - informace
19. veřejné zasedání ZMČ 15.9.2021 175 21 Usnesení - Úprava Zřizovací listiny ZŠ – příloha č.7
19. veřejné zasedání ZMČ 15.9.2021 174 21 Usnesení - Rozpočtové opatření č.8/2021 - schválení
19. veřejné zasedání ZMČ 15.9.2021 173 21 Usnesení - Rozpočtové opatření č.7/2021 - informace
18. veřejné zasedání ZMČ 16.6.2021 172 21 Usnesení - Dodatek č.3 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace a další spolupráci – SK Ďáblice
18. veřejné zasedání ZMČ 16.6.2021 171 21 Usnesení - Bytový dům Ďáblická – Hořínecká V – prezentace projektu
18. veřejné zasedání ZMČ 16.6.2021 170 21 Usnesení - Rozpočtové opatření č.6/2021 - schválení
18. veřejné zasedání ZMČ 16.6.2021 169 21 Usnesení - Závěrečný účet za rok 2020
18. veřejné zasedání ZMČ 16.6.2021 168 21 Usnesení - Žaloba FCC ČR, s.r.o. o zaplacení 6.173.650,- Kč s příslušenstvím
17. veřejné zasedání ZMČ 26.5.2021 167 21 Usnesení - Rozpočtové opatření č. 5/2021 - schválení
17. veřejné zasedání ZMČ 26.5.2021 166 21 Usnesení - Výběrové řízení - Bytový dům Akcíz v Praze Ďáblicích - veřejné
17. veřejné zasedání ZMČ 26.5.2021 165 21 Usnesení - Kupní smlouva se zřízením služebnosti stezky, cesty a inženýrské sítě
17. veřejné zasedání ZMČ 26.5.2021 164 21 Usnesení - Úplatné nabytí části pozemků, k.ú. Ďáblice - veřejné
16. veřejné zasedání ZMČ 21.4.2021 163 21 Usnesení - Smlouva o spolupráci – Bydlení Ďáblická 32
16. veřejné zasedání ZMČ 21.4.2021 162 21 Usnesení - Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci – AKROS, s.r.o.
16. veřejné zasedání ZMČ 21.4.2021 161 21 Usnesení - Výběrové řízení - „Letní a zimní údržba MČ Praha-Ďáblice – 2021-2023“
16. veřejné zasedání ZMČ 21.4.2021 160 21 Usnesení - Účetní závěrka MČ Praha-Ďáblice za rok 2020 - schválení
16. veřejné zasedání ZMČ 21.4.2021 159 21 Usnesení - Rozpočtové opatření č.4/2021 - schválení
16. veřejné zasedání ZMČ 21.4.2021 158 21 Usnesení - Rozpočtové opatření č.3/2021 - informace
16. veřejné zasedání ZMČ 21.4.2021 157 21 Usnesení - Rozpočtové opatření č.2/2021 - informace
15. veřejné zasedání ZMČ 27.1.2021 156 21 Usnesení - Výběrové řízení Obecní dům Ke Kinu – informace
15. veřejné zasedání ZMČ 27.1.2021 155 21 Usnesení - Výstavba bytového domu, ul. Ďáblická – Smlouva o právu stavby
15. veřejné zasedání ZMČ 27.1.2021 154 21 Usnesení - Rozpočtové opatření č.1/2021 - schválení
15. veřejné zasedání ZMČ 27.1.2021 153 21 Usnesení - Provádění rozpočtových opatření koncem roku 2020 - informace
15. veřejné zasedání ZMČ 27.1.2021 152 21 Usnesení - Rozpočtové opatření č.11/2020 - informace
14. veřejné zasedání ZMČ 21.12.2020 151 20 Usnesení - Výstavba bytového domu, ul. Ďáblická