Usnesení ZMČ

Zasedání Datum zasedání Usnesení
7. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2019 90 19 Usnesení - Finanční dary občanům – informace
7. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2019 89 19 Usnesení - Schválení úhrady TKO – informace
7. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2019 88 19 Usnesení - Inventarizace majetku MČ Praha-Ďáblice 2019 – informace
7. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2019 87 19 Usnesení - Smlouva o spolupráci s MČ Praha-Dolní Chabry – sociální pracovník
7. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2019 86 19 Usnesení - Zpráva o činnosti Finančního výboru
7. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2019 85 19 Usnesení - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
7. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2019 84 19 Usnesení - Statut Fondu rezerv a rozvoje
7. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2019 83 19 Usnesení - Provádění rozpočtových opatření koncem roku 2019
7. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2019 82 19 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva - SK Ďáblice
7. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2019 81 19 Usnesení - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2025
7. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2019 80 19 Usnesení - Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2020
7. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2019 79 19 Usnesení - Rozpočet MČ Praha-Ďáblice na rok 2020
7. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2019 78 19 Usnesení - Rozpočtové opatření 11/2019
7. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2019 77 19 Usnesení - Rozpočtové opatření 9,10/2019 - informace
7. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2019 76 19 Usnesení - Informace k podpisové akci Maata
7. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2019 75 19 Usnesení - Informace k podpisové akci Maata
6. veřejné zasedání ZMČ 18.9.2019 74 19 Usnesení - Kompenzační příspěvky dětem na rok 2020
6. veřejné zasedání ZMČ 18.9.2019 73 19 Usnesení - Odpady – poplatky za komunální odpad a bioodpad
6. veřejné zasedání ZMČ 18.9.2019 72 19 Usnesení - Úprava koeficientu daně z nemovitosti
6. veřejné zasedání ZMČ 18.9.2019 71 19 Usnesení - Zřizovací listina ZŠ – dodatek
6. veřejné zasedání ZMČ 18.9.2019 70 19 Usnesení - Rozpočtové opatření č. 8/2019
6. veřejné zasedání ZMČ 18.9.2019 69 19 Usnesení - Rozpočtové opatření č. 7/2019
6. veřejné zasedání ZMČ 18.9.2019 68 19 Usnesení -Rozpočtové opatření č. 6/2019
6. veřejné zasedání ZMČ 18.9.2019 67 19 Usnesení - Souhlasné prohlášení – duplicitní vlastnictví k pozemku parc. č. 1562/31 v k.ú. Ďáblice zapsaném katastrálním ú
6. veřejné zasedání ZMČ 18.9.2019 66 19 Usnesení - Přijetí dotace ZHMP a realizace projektu „Výsadba stromořadí a parky“
5. veřejné zasedání ZMČ 19.6.2019 65 19 Usnesení - Doplnění člena Finančního výboru
5. veřejné zasedání ZMČ 19.6.2019 64 19 Usnesení - Darovací smlouva – SK Ďáblice
5. veřejné zasedání ZMČ 19.6.2019 63 19 Usnesení - Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace – SK
5. veřejné zasedání ZMČ 19.6.2019 62 19 Usnesení - Úprava koeficientu daně z nemovitosti
5. veřejné zasedání ZMČ 19.6.2019 61 19 Usnesení - Zhodnocení finančních prostředků
5. veřejné zasedání ZMČ 19.6.2019 60 19 Usnesení - Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice za rok 2018
5. veřejné zasedání ZMČ 19.6.2019 59 19 Usnesení - Rozpočtové opatření 5/2019
5. veřejné zasedání ZMČ 19.6.2019 58 19 Usnesení - Rozpočtové opatření 4/2019 - informace
5. veřejné zasedání ZMČ 19.6.2019 57 19 Usnesení - Vyhodnocení kulturních akcí a jejich financování
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 56 19 Usnesení - Projednání návrhu společnosti FCC Česká republika s.r.o
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 55 19 Usnesení - Výbory MČ - volba člena FV
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 54 19 Usnesení - Výbory MČ - odvolání členů FV
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 53 19 Usnesení - Výbory MČ - volba člena KV
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 52 19 Usnesení - Výbory MČ - volba předsedy KV
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 51 19 Usnesení - Dohoda o narovnání a návrh smíru
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 50 19 Usnesení - Změna v odměňování zastupitelů
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 49 19 Usnesení - Směrnice o zveřejňování dokumentů na webových stránkách MČ
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 48 19 Usnesení - Zpráva k inventarizaci majetku k 31.12.2018
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 47 19 Usnesení - Schválení účetní závěrky PO
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 46 19 Usnesení - Schválení účetní závěrky MČ
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 45 19 Usnesení - Rozpočtové opatření 3/2019
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 44 19 Usnesení - Rozpočtové opatření 2 2019
4. veřejné zasedání ZMČ 24.4.2019 43 19 Usnesení - Výběrové řízení – Zimní a letní údržba
3. veřejné zasedání ZMČ 5.2.2019 42 19 Usnesení - Zpráva o činnosti Redakční rady Ďáblického zpravodaje
3. veřejné zasedání ZMČ 5.2.2019 41 19 Usnesení - Jednací řád ZMČ