Usnesení ZMČ

Zasedání Datum zasedání Usnesení
18. veřejné zasedání ZMČ 16.6.2021 172 21 Usnesení - Dodatek č.3 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace a další spolupráci – SK Ďáblice
18. veřejné zasedání ZMČ 16.6.2021 171 21 Usnesení - Bytový dům Ďáblická – Hořínecká V – prezentace projektu
18. veřejné zasedání ZMČ 16.6.2021 170 21 Usnesení - Rozpočtové opatření č.6/2021 - schválení
18. veřejné zasedání ZMČ 16.6.2021 169 21 Usnesení - Závěrečný účet za rok 2020
18. veřejné zasedání ZMČ 16.6.2021 168 21 Usnesení - Žaloba FCC ČR, s.r.o. o zaplacení 6.173.650,- Kč s příslušenstvím
17. veřejné zasedání ZMČ 26.5.2021 167 21 Usnesení - Rozpočtové opatření č. 5/2021 - schválení
17. veřejné zasedání ZMČ 26.5.2021 166 21 Usnesení - Výběrové řízení - Bytový dům Akcíz v Praze Ďáblicích - veřejné
17. veřejné zasedání ZMČ 26.5.2021 165 21 Usnesení - Kupní smlouva se zřízením služebnosti stezky, cesty a inženýrské sítě
17. veřejné zasedání ZMČ 26.5.2021 164 21 Usnesení - Úplatné nabytí části pozemků, k.ú. Ďáblice - veřejné
16. veřejné zasedání ZMČ 21.4.2021 163 21 Usnesení - Smlouva o spolupráci – Bydlení Ďáblická 32
16. veřejné zasedání ZMČ 21.4.2021 162 21 Usnesení - Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci – AKROS, s.r.o.
16. veřejné zasedání ZMČ 21.4.2021 161 21 Usnesení - Výběrové řízení - „Letní a zimní údržba MČ Praha-Ďáblice – 2021-2023“
16. veřejné zasedání ZMČ 21.4.2021 160 21 Usnesení - Účetní závěrka MČ Praha-Ďáblice za rok 2020 - schválení
16. veřejné zasedání ZMČ 21.4.2021 159 21 Usnesení - Rozpočtové opatření č.4/2021 - schválení
16. veřejné zasedání ZMČ 21.4.2021 158 21 Usnesení - Rozpočtové opatření č.3/2021 - informace
16. veřejné zasedání ZMČ 21.4.2021 157 21 Usnesení - Rozpočtové opatření č.2/2021 - informace
15. veřejné zasedání ZMČ 27.1.2021 156 21 Usnesení - Výběrové řízení Obecní dům Ke Kinu – informace
15. veřejné zasedání ZMČ 27.1.2021 155 21 Usnesení - Výstavba bytového domu, ul. Ďáblická – Smlouva o právu stavby
15. veřejné zasedání ZMČ 27.1.2021 154 21 Usnesení - Rozpočtové opatření č.1/2021 - schválení
15. veřejné zasedání ZMČ 27.1.2021 153 21 Usnesení - Provádění rozpočtových opatření koncem roku 2020 - informace
15. veřejné zasedání ZMČ 27.1.2021 152 21 Usnesení - Rozpočtové opatření č.11/2020 - informace
14. veřejné zasedání ZMČ 21.12.2020 151 20 Usnesení - Výstavba bytového domu, ul. Ďáblická
14. veřejné zasedání ZMČ 21.12.2020 150 20 Usnesení - Finanční dary občanům - informace a schválení
14. veřejné zasedání ZMČ 21.12.2020 149 20 Usnesení - Zpráva o činnosti Finančního výboru
14. veřejné zasedání ZMČ 21.12.2020 148 20 Usnesení - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
14. veřejné zasedání ZMČ 21.12.2020 147 20 Usnesení - Schválení úhrady svozu TKO za II. pol. 2020
14. veřejné zasedání ZMČ 21.12.2020 146 20 Usnesení - Dohoda o poskytnutí investičního transferu – SK Ďáblice
14. veřejné zasedání ZMČ 21.12.2020 145 20 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva – SK Ďáblice
14. veřejné zasedání ZMČ 21.12.2020 144 20 Usnesení - Provádění rozpočtových opatření koncem roku 2020
14. veřejné zasedání ZMČ 21.12.2020 143 20 Usnesení - Střednědobý výhled rozpočtu PO na rok 2022-2023
14. veřejné zasedání ZMČ 21.12.2020 142 20 Usnesení - Rozpočet PO na rok 2021
14. veřejné zasedání ZMČ 21.12.2020 141 20 Usnesení -Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2021
14. veřejné zasedání ZMČ 21.12.2020 140 20 Usnesení - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2026
14. veřejné zasedání ZMČ 21.12.2020 139 20 Usnesení - Rozpočet MČ Praha-Ďáblice na rok 2021
14. veřejné zasedání ZMČ 21.12.2020 138 20 Usnesení - Rozpočtové opatření č.10/2020
13. veřejné zasedání ZMČ 25.11.2020 137 20 Usnesení - Svěření kompetencí RMČ Praha-Ďáblice – revokace usnesení č. 48/15/ZMČ
13. veřejné zasedání ZMČ 25.11.2020 136 20 Usnesení - Výběrové řízení na dodavatele stavby "Stavební úpravy obecního domu" rekonstrukce OD Ke Kinu
13. veřejné zasedání ZMČ 25.11.2020 135 20 Usnesení - Kompenzační příspěvek za provoz skládky v roce 2021
13. veřejné zasedání ZMČ 25.11.2020 134 20 Usnesení - Rozpočtové provizorium
13. veřejné zasedání ZMČ 25.11.2020 133 20 Usnesení - Zřizovací listina ZŠ a MŠ - příloha č.6 – majetek
13. veřejné zasedání ZMČ 25.11.2020 132 20 Usnesení - Rozpočtové opatření č. 9/2020 - schválení
13. veřejné zasedání ZMČ 25.11.2020 131 20 Usnesení - Rozpočtové opatření č. 8 – informace
13. veřejné zasedání ZMČ 25.11.2020 130 20 Usnesení - Inventarizace majetku MČ Praha-Ďáblice - informace
12. veřejné zasedání ZMČ 14.10.2020 129 20 Usnesení - Smlouva o spolupráci - bytový dům U Prefy 28
12. veřejné zasedání ZMČ 14.10.2020 128 20 Usnesení - Studie proveditelnosti Regionální varianty Pražského okruhu – Smlouva o spolupráci
12. veřejné zasedání ZMČ 14.10.2020 127 20 Usnesení - Rozpočtové opatření č. 7/2020 - schválení
12. veřejné zasedání ZMČ 14.10.2020 126 20 Usnesení - Rozpočtové opatření č. 6 – informace
12. veřejné zasedání ZMČ 14.10.2020 125 20 Usnesení - Dopadové plochy hřišť MŠ – informace
11.veřejné zasedání ZMČ 22.7.2020 124 20 Usnesení - Výstavba bytového domu, ul. Ďáblická – záměr
11.veřejné zasedání ZMČ 22.7.2020 123 20 Usnesení - Odsvěření majetku VO-Buližníková z vlastnictví majetku MČ Praha-Ďáblice (revokace usnesení)