Usnesení ZMČ

Zasedání Datum zasedání Usnesení
3. veřejné zasedání ZMČ 5.2.2019 42 19 Usnesení - Zpráva o činnosti Redakční rady Ďáblického zpravodaje
3. veřejné zasedání ZMČ 5.2.2019 41 19 Usnesení - Jednací řád ZMČ
3. veřejné zasedání ZMČ 5.2.2019 40 19 Usnesení - Rozpočtové opatření 1/2019
3. veřejné zasedání ZMČ 5.2.2019 39 19 Usnesení - Dohoda o ukončení nájemního vztahu – Česká pošta – schválení kompenzace
3. veřejné zasedání ZMČ 5.2.2019 38 19 Usnesení - Odejmutí pozemku ze svěřené správy MČ
3. veřejné zasedání ZMČ 5.2.2019 37 19 Usnesení - Smlouva o investiční činnosti a vzájemné spolupráci se společností M Ďáblická – Obytný soubor Pod ďáblickou hvě
3. veřejné zasedání ZMČ 5.2.2019 36 19 Usnesení - Kupní smlouva – Areál Ďáblice, s.r.o. – pozemky
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 35 18 Usnesení - Zvolení Redakční rady – Ďáblický zpravodaj
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 34 18 Usnesení - Projektová dokumentace – Rekonstrukce Obecního domu v Praze-Ďáblicích
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 33 18 Usnesení - Mimořádná odměna radnímu
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 32 18 Usnesení - Finanční dary občanům – informace
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 31 18 Usnesení - Schválení úhrady TKO – informace
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 30 18 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva – S-O-K, z.s.
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 29 18 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva – TTC Praha-klub stolního tenisu
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 28 18 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva – SK Ďáblice
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 27 18 Usnesení - Inventarizace majetku MČ Praha-Ďáblice 2018 – informace
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 26 18 Usnesení - Zpráva o činnosti Finančního výboru
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 25 18 Usnesení - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 24 18 Usnesení - Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo – Veřejné osvětlení
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 23 18 Usnesení - Provádění rozpočtových opatření koncem roku 2018
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 22 18 Usnesení - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2024
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 21 18 Usnesení - Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2019
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 20 18 Usnesení - Rozpočet 2019
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 19 18 Usnesení - Rozpočtové opatření 12/2018
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 18 18 Usnesení - Rozpočtové opatření 11/2018 - informace
1. ustavující veřejné zasedání ZMČ 5.11.2018 17 18 Usnesení - Pověření dvou členů ZMČ k podepisování doložky dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
1. ustavující veřejné zasedání ZMČ 5.11.2018 16 18 Usnesení - Pověření tří členů zastupitelstva k ověřování zápisů ze zasedání ZMČ ve volebním období 2018-2022
1. ustavující veřejné zasedání ZMČ 5.11.2018 15 18 Usnesení - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
1. ustavující veřejné zasedání ZMČ 5.11.2018 14 18 Usnesení - Volba tajemnice Kontrolního výboru
1. ustavující veřejné zasedání ZMČ 5.11.2018 13 18 Usnesení - Volba členů Kontrolního výboru
1. ustavující veřejné zasedání ZMČ 5.11.2018 12 18 Usnesení - Volba tajemnice Finančního výboru
1. ustavující veřejné zasedání ZMČ 5.11.2018 11 18 Usnesení - Volba členů Finančního výboru
1. ustavující veřejné zasedání ZMČ 5.11.2018 10 18 Usnesení - Volba předsedy FV
1. ustavující veřejné zasedání ZMČ 5.11.2018 9 18 Usnesení - Určení počtu členů FV a KV
1. ustavující veřejné zasedání ZMČ 5.11.2018 8 18 Usnesení - Volba členů Rady MČ
1. ustavující veřejné zasedání ZMČ 5.11.2018 7 18 Usnesení - Volba místostarosty
1. ustavující veřejné zasedání ZMČ 5.11.2018 6 18 Usnesení - Volba starosty
1. ustavující veřejné zasedání ZMČ 5.11.2018 5 18 Usnesení - Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě neuvolněné
1. ustavující veřejné zasedání ZMČ 5.11.2018 4 18 Usnesení - Určení počtu místostarostů
1. ustavující veřejné zasedání ZMČ 5.11.2018 3 18 Usnesení - Volba návrhového a volebního výboru
1. ustavující veřejné zasedání ZMČ 5.11.2018 2 18 Usnesení - Určení zapisovatele zápisu
1. ustavující veřejné zasedání ZMČ 5.11.2018 1 18 Usnesení - Určení ověřovatelů zápisu
28. veřejné zasedání ZMČ 26.9.2018 241 18 Usnesení - Rozpočtové opatření č.10/2018
28. veřejné zasedání ZMČ 26.9.2018 240 18 Usnesení - Rozpočtové opatření č.9/2018
28. veřejné zasedání ZMČ 26.9.2018 239 18 Usnesení - Vyplácení kompenzačního příspěvku za provoz skládky v roce 2019
28. veřejné zasedání ZMČ 26.9.2018 238 18 Usnesení - Aktualizace Pravidel bytové politiky MČ Praha-Ďáblice
28. veřejné zasedání ZMČ 26.9.2018 237 18 Usnesení - Záměr uzavření dohody – duplicita pozemků
27. veřejné zasedání ZMČ 11.7.2018 236 18 Usnesení - Záměr rekonstrukce budovy č.p. 159 7 OD Ke kinu
27. veřejné zasedání ZMČ 11.7.2018 235 18 Usnesení - Odpis rozpracované investice – Akcíz 2006-2008
27. veřejné zasedání ZMČ 11.7.2018 234 18 Usnesení - Rozpočtové opatření č.8/2018