4. veřejné zasedání ZMČ

Sdílet
20.2.2023
Pozvánka: 
NázevVelikost
Program330.46 KB
Zápis: 
NázevVelikost
Zápis ze ZMČ č.4429.29 KB
Body jednání: 
Tisk Název Předkládá Podklady Stav Usnesení Stáhnout soubory
01- Kontrola zápisu ZMČ č.2/2022 - 3/2023 Starosta Zápis ze ZMČ č.3 Schváleno stáhnout vše
02-Volný mikrofon Starosta Schváleno
03- Rozpočtové opatření č.13/2022 - informace FV 03-1-Rozpočtové opatření č.13/2022, 03-2-Důvodová zpráva, 03-3-Návrh usnesení Schváleno 37 23 Usnesení - Rozpočtové opatření č.13/2022 - informace stáhnout vše
04-Revokace části usnesení č.32/22/ZMČ - Evergreen Ďáblice (převody infrastruktury, finanční plněníobci) - Smlouva o zřízení zástavního práva Starosta 04-1-Původní usnesení, 04-2-Návrh nové zástavní smlouvy, 04-3-Návrh usnesení Schváleno 38 23 Usnesení - Revokace usnesení č.32/22/ZMČ ze dne 21.2.2022 stáhnout vše
05-Duplicita pozemků (Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci") - Souhlasné prohlášení Starosta 05-1-Dopis Advokátní kanceláře, 05-2-Plná moc k zastoupení, 05-3-Souhlasné prohlášení, 05-4-Výpis z katastru nemovitostí, 05-5-Návrh usnesení Schváleno 38 23 Usnesení - Revokace usnesení č.32/22/ZMČ ze dne 21.2.2022 stáhnout vše
06-Protokol č.PP/21/09/195/2022 - HMP - MHMP - komunikace ul. Kučerové Místostarosta 06-1-Protokol č.PP/21/09/195/2022, 06-2-Geometrické zaměření stavby, 06-3-Dokumentace, 06-4-Svěření pozemků pod komunikací, 06-5-Usnesení RMČ, 06-6-Návrh usnesení Schváleno 40 23 Usnesení - Protokol č. PP/21/09/195/2022 – HMP-MHMP – komunikace ul. Kučerové stáhnout vše
07-Rozpočtové opatření č.1/2023 - schválení - bod bude stažen z programu ZMČ FV Schváleno
08-Zajištění kontinuálně poskytovaných sociálních a pečovatelských služeb pro občany Ďáblic 1.Místostarostka 08-Návrh usnesení Schváleno 41 23 Usnesení - Zajištění kontinuálně poskytovaných sociálních a pečovatelských služeb pro občany Ďáblic stáhnout vše
09-Skládka Ďáblice - soudní spor 1. Místostarostka 09-Návrh usnesení Schváleno 42 23 Usnesení - Skládka Ďáblice – soudní spor stáhnout vše
10-Určení vlastníka a správce multifunkčního vodního díla - Mratínský potok radní D.Prokeš 10-Návrh usnesení Schváleno 43 23 Usnesení - Určení vlastníka a správce multifunkčního vodního díla – Mratínský potok stáhnout vše
11-Informace radních a zastupitelů Schváleno
12-Diskuze Schváleno
Volební období: 
2022-2026