Územní plán, uliční plán, mapy

zemní plán, archiv návrhů změn, pořizované změny územního plánu, regulační plány, rozvojové projekty, ... (informační server pražské radnice)

Územní plán hlavního města Prahy (platný po změně Z1000/00)

Pořizovatelem územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro území hl. m. Prahy je odbor územního plánu MHMP:

Do grafické části Územního plánu hlavního města Prahy byly zapracovány platné změny závazné části ÚP SÚ hl.m.Prahy schválené v ZHMP do 14.9.2006 a úpravy směrné části ÚP SÚ hl.m.Prahy provedené ke stejnému datu.  

  1. platné znění změny závazné části ÚP SÚ hl. m. Prahy schválené změnou Z1000/00
  2. převodní legenda výkresu č. 4 ÚP SÚ hl. m. Prahy

Internetovou prezentaci grafické části územního plánu spravuje Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Odkazy

Geoportál GEPRO

Návrh Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)

Vystaveno 16. 4. 2018

Aplikace pro prohlížení návrhu Metropolitního plánu.

Společné jednání o návrhu Metropolitního plánu proběhne dne 27. 6. 2018 od 9:00 ve Střední hale Průmyslového paláce, Výstaviště 67, Praha 7. (viz příloha níže)

Případné podněty k návrhu můžete směřovat na podatelna@dablice.cz