Rozpočet a výroční zpráva MČ

Rok Typ Název Detail/Přílohy
2022 Výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2021 - 106/1999 Sb. zobrazit detail
2022 Rozpočet Výroční zpráva za rok 2022 zveřejněná podle zák. č. 106/1999 Sb.
2021 Výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2020 - zvěřejněná podle zákona č.106/1999 Sb. zobrazit detail
2021 Výroční zpráva Zveřejnění informací podle zák.č.106/1999 Sb. zobrazit detail
2020 Rozpočet Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice za rok 2019 - schválený
2020 Rozpočet Návrh rozpočtu MČ pro 2021 - závazné ukazatele
2020 Rozpočet Návrh rozpočtu MČ pro rok 2021 - rozpis
2020 Rozpočet Návrh Rozpočtového výhledu MČ Ďáblice 2022-2026
2020 Rozpočet Návrh rozpočtu VHČ pro rok 2021
2020 Rozpočet Návrh rozpočtu PO pro rok 2021

Stránky