Rozpočet a výroční zpráva MČ

Rok Typ Název Detail/Přílohy
2020 Rozpočet 2019 - Výroční zpráva zvěřejněná podle zákona č.106/1999 Sb.
2020 Rozpočet Závěrečný účet MČ Praha-Ďáblice za rok 2019 - schválený
2020 Rozpočet Návrh rozpočtu MČ pro 2021 - závazné ukazatele
2020 Rozpočet Návrh rozpočtu MČ pro rok 2021 - rozpis
2020 Rozpočet Návrh Rozpočtového výhledu MČ Ďáblice 2022-2026
2020 Rozpočet Návrh rozpočtu VHČ pro rok 2021
2020 Rozpočet Návrh rozpočtu PO pro rok 2021
2020 Rozpočet Návrh rozpočtového výhledu PO 2022-2023
2019 Rozpočet Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha-Ďáblice pro rok 2020
2019 Rozpočet Návrh Rozpočtu MČ Praha-Ďáblice na rok 2019 v položkách

Stránky