Sociální služby

Sociální pracovnice MČ Praha-Ďáblice: Mgr. Mariana Kalianková, tel. 771 139 393, e-mail: socialni@dablice.cz

Pečovatelská služba v Ďáblicích: Středisko křesťanské pomoci Diakonie CČE. Sídlí na adrese: U Parkánu 30/4, Praha-Ďáblice nabizí

Pečovatelská služba v Březiněvsi nabízí