Obecně o komisích

Obdobně jako zastupitelstvo zřizuje i rada na základě ustanovení § 122 odst. 1 ZOZ, § 80 odst. 1 ZKZ a § 79 odst. 1 ZPZ své iniciativní a poradní orgány, kterými jsou komise. Kdo se může stát členem komise, zákon nijak nevymezuje. Volba kandidátů na členy komise se proto obvykle řídí zejména místními zvyklostmi a možnostmi dané obce. Komise ze své činnosti odpovídají radě obce. Svá stanoviska a náměty předkládají radě obce. Usnáší se většinou hlasů svých členů.