Aktuální záměry MČ

Vertical Tabs

Participativní rozpočet 2021

 

V této tabulce vám přinášíme konečné pořadí přihlášených projektů. Celkem hlasovalo 169 občanů s trvalým bydlištěm v Ďáblicích a dalších 70 občanů, kteří uvedli „jiný vztah“ k Ďáblicím. Projekty na prvních 6 místech podle celkového počtu hlasů jsou překvapivě shodné, i když v rozdílném pořadí.

V těchto dnech jsou oslovování navrhovatelé projektů, které jste svými hlasy vynesli na přední místa. V případě, že navrhovatel projektu nebude schopen „svůj“ projekt v roce 2021 zrealizovat, nebo nedojde k jiné dohodě, budou osloveni navrhovatelé projektů dalších v pořadí tak, aby byl objem vyčleněných prostředků pro realizaci projektů participativního rozpočtu v roce 2021 vyčerpán.

-----

Do projektu Participativního rozpočtu je přihlášeno celkem 13 projektů, které byly veřejně prezentovány během jednání Zastupitelstva městské části dne 16. 6. 2021.

Všechny přihlášené projekty si můžete prohlédnout na projektových listech, které budou vystaveny:
1. na oknech chodby Obecního domu Ďáblice;
2. na webových stránkách MČ Praha-Ďáblice;
3. v KC Vlna.

Jak dát záměru hlas?

Hlasovat se bude prostřednictvím webového formuláře na stránkách spol. AgoraCE: participativni-rozpocet.cz/dablice

Každý hlasující má možnost rozdělit mezi jednotlivé projekty celkem 4 kladné hlasy, bude mít i možnost udělit některému projektu 2 „záporné“ body . Pevně věříme, že hlasujících udělujících pouze kladné body bude převážná většina! Záporné hlasy není třeba využívat a lze je případně udělit až po rozdělení všech kladných hlasů.

Pořadí projektů se pro každé hlasování náhodně změní tak, aby nedocházelo ke zvýhodnění nějakého projektu.

Součástí hlasování bude potvrzení prohlášení, že hlasující bydlí v Ďáblicích nebo má jiný vztah k Ďáblicím. Každý hlasující bude muset potvrdit odeslání hlasů kódem, který dostane přes SMS.

Byla doplněna možnost hlasování pomocí hlasovacích lístků. Hlasovací lístek bude otištěn v prázdninovém čísle Zpravodaje nebo je možné si jej vyzvednout na úřadě v sekretariátu nebo v KC Vlna. Vyplněné lístky bude možné vhodit tamtéž do připravených hlasovacích uren. Hlasy budou poté přičteny k elektronicky shromážděným hlasům.
Není přípustné hlasovat oběma způsoby současně, každý občan starší 15 let má pouze 1 hlas - "elektronický" nebo "papírový". 

Hlasování poběží do 31. července. 2021

 

Projekty přihlášené v rámci Participativního rozpočtu 2021:

1. Bosý chodníček v areálu KC Vlna

2. Ďáblický anděl

3. Ďáblický totem – rozšířené možnosti

4. Ďáblice z ptačí perspektivy

5. Geopark u ZŠ Ďáblice

6. Herní prvek pro nejmenší

7. Informační cedule s mapou Ďáblic

8. Přívětivý domov pro ptactvo a hmyz

9. Úprava živých plotů u křižovatek

10. Velkoplošná mapa Ďáblic

11. Vlna barevnější

12. Vstupní branka na hřiště u Vlny

13. Záhony cibulovin v centru obce

Podrobnější informace o všech 13 projektech naleznete v příloze.

 

Jak se bude vyhodnocovat výsledek hlasování?
Po ukončení hlasování se projekty seřadí podle počtu hlasů a vybere se prvních „x“ projektů tak, aby cena vybraných projektů v součtu nepřesáhla 350 000 Kč.
Ostatní projekty „pod čarou“ nebudou zapomenuty!

Časový plán
Březen 2021 – vyhlášení
Duben–květen 2021
20. 5. 2021 – termín doručení návrhů
Červen 2021– prezentace v rámci možností (webové stránky, Zpravodaj)
Červen 2021 – výběr kandidátů formou hlasování 
Červenec – Listopad 2021 – realizace

Role navrhovatele
Navrhovatelé jsou klíčovými aktéry procesu.
Bude žádoucí, aby aktivně spolupracovali s úřadem i s veřejností. V rámci veřejných projednání budou navrhovatelé sami účastníkům představovat své náměty a návrhy řešení. Úřad by měl plnit pouze roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání došlých návrhů, organizátora veřejných projednání a realizátora investic. Náklady bude nutné účtovat přes úřad městské části a bude tedy nutné dodržet pravidla závazná pro úřad (např. finanční, kontrolní, autorizační apod.). Zde se úřad bude snažit vyjít maximálně vstříc navrhovatelům s vysvětlením a naplněním těchto pravidel.

Představte svůj návrh ostatním!
Prosíme, aby navrhovatelé mluvili o svých nápadech s lidmi ze svého okolí – se sousedy, kamarády, známými, na ulici i na internetu.
O realizaci projektů budou ve veřejném hlasování rozhodovat sami obyvatelé MČ Praha-Ďáblice, a proto je potřeba mezi nimi pro svůj nápad najít dostatečnou podporu. Vaše návrhy zveřejníme na webu a dostanou prostor i během veřejné diskuse, ale to pro jejich úspěch nemusí stačit.
Využijte různých možností, jak dát ostatním obyvatelům vědět, proč by měli hlasovat právě pro váš nápad – mluvte o něm, přesvědčujte, využijte sociální média i sousedské vztahy!

Nádrže na dešťovou vodu

V souladu s podporou zachycování dešťových vod v místě spadu a využití dešťových vod schválila Rada městské části Praha-Ďáblice novou Směrnici, podle které je možné žádat o příspěvek na hospodaření s dešťovou vodou.

Výsadba zeleně

Lokality vytipované na základě podnětů občanů a pracovníků:
18 lokalit - 373 stromů a velkých keřů

 

MČ Plán výsadby zeleně:
Byly vybrány dvě společnosti, které budou zeleň v Ďáblicích realizovat.
První stromky by se mohly objevit na lokalitách již koncem tohoto měsíce!

 

Multifunkční hala Ďáblice

Informace o plánované multifunkční hale naleznete zde.

Videoprezentace haly

 

Silnější pro život díky ďáblické sportovní hale!
Nejlepší zbraň proti nemocem, a nejen covidu? Imunita! Posiluje se zdravým životním stylem a pohybem. Sport v Ďáblicích má naštěstí zastání a dlouhou tradici. Sportovišť je ale u nás málo. Proto ve spolupráci radnice a místního SK vznikl projekt nové haly pro širokou veřejnost, zejména pro děti a mládež. Pokud vše půjde dobře, do dvou let by mohla stát za stávajícím fotbalovým hřištěm. Doženeme tak okolní městské části, kde už haly stojí a místní je hojně využívají.

Tři otázky pro Michala Mošničku, předsedu SK Ďáblice
Pro koho je hala určena?
Především pro Ďábličáky! Pro děti z naší ZŠ, která nemá dostatečnou kapacitu tělocvičen, pro mládež, pro sportovní oddíly, ale i pro kohokoliv, kdo si chce zasportovat s přáteli. Obdobné haly mají v Letňanech, Čakovicích, Líbeznicích a nově také ve Kbelích. Myslíme na mnoho let dopředu a na využitelnost pro řadu generací.
Jak omezí stavba haly naši městskou část a kudy bude přijíždět stavební technika?
Mluvíme se sousedy stavby i se stavebním úřadem. Chceme co nejméně obtěžovat lidi, co bydlí v okolí. Budeme zodpovědní a efektivní. Stavební technika bude přijíždět po kraji travnatého hřiště. Samotná hala je stavebnice, není nijak náročná, stavba bude rychlá a šetrná k sousedům i životnímu prostředí.
Kdy začnete stavět?
Když vše půjde dobře, měli bychom na přelomu let 2020 a 2021 získat stavební povolení. Stavět by se mohlo začít za rok. Ale jsou to pouze předpoklady. Je důležité, abychom se jako ďáblická komunita semkli, vychytali všechny mouchy a projekt dobře sloužil a nepřinášel těžkosti bezprostředním sousedům.

Fakta o hale
3 hřiště, 6 šaten
Užití: celoroční, pro širokou veřejnost, nejenom pro organizované sportovce.
Konstrukce: lehká ocelová, s pláštěm ze zateplených sendvičových panelů.
Rozměry: 40 x 20 metrů, 3 hřiště (vč. čtyřmetrových výběhových zón po stranách).
Sporty: futsal, basketbal, florbal, volejbal, nohejbal, tenis, inline bruslení, frisbee a další.
Parkování: vedle tenisového areálu. Stávající parkování v ul. Kokořínská bude doplněno vodorovným značením. Rezervní kapacity na obecním parkovišti u Prefy.
Financování: 20 milionů Kč (15 milionů Kč z dotace magistrátu, 5,1 milionu z rozpočtu MČ Praha-Ďáblice).

 

 

BYTOVÝ DŮM AKCÍZ
Rekonstrukce OD Ke Kinu
ULICE LEGIONÁŘŮ – DOPRAVNÍ STUDIE

Předkládáme k nahlédnutí kompletní dopravní studii ulice legionářů včetně návrhu zjednosměrnění některých ulic (5 variant) za účelem zklidnění dopravy a omezení tranzitní dopravy čistě obytnou oblastí/ulicí.