Škola, školka, jesle

Základní škola a mateřská škola

V Ďáblicích se nachází základní škola, která prošla výraznou rekonstrukcí v roce 2015. Škola pravidelně pořádá akce pro děti i rodiče a nabízí řadu kroužků. Je zapojena do projektu partnerství škol Comenius (výměna žáků se zahraničními vzdělávacími institucemi), ve kterém mohou žáci získat zkušenosti se studiem v zahraničí. V rámci školy probíhají i další projekty, ve kterých se děti vzdělávají (například týdenní projekt Stromy, či Barevné dny – projekt pro zábavnější vzdělávání).

Ve škole funguje rovněž družina, se kterou se děti účastní výletů, výstav, navštěvují knihovny a další instituce, sportují a dále se vzdělávají.

Pro žáky 5. – 9. tříd je určen školní klub. Nabízí dětem denní volnou odpočinkovou relaxaci, pravidelnou zájmovou činnost i nepravidelné společenské, zájmové a vzdělávací aktivity. Umožňuje také přípravu na vyučování.

Součástí základní školy je sportovní hřiště a tělocvična, kterou využívají i místní sportovní kluby.

Základní škola nabízí rovněž služby výchovného poradce.

Mateřská škola v Ďáblicích připravuje děti na prostředí základní školy a vyvíjí zábavně-vzdělávací aktivity. Děti navštěvují divadelní představení, tráví mnoho času v přírodě, kde poznávají nejen okolí svého bydliště, ale také principy soužití s dalšími dětmi, ekologické cítění a podobně. Areál mateřské školy je vybaven prolézačkami a pískovištěm pro venkovní dovádění dětí. Jednotlivé třídy pravidelně navštěvují zajímaví hosté jako jsou sokolníci, hasiči a podobně, aby dětem ukázaly své dovednosti. Také sem zavítají umělci, kteří hrají pro děti divadlo, nebo vystupují s pěveckými čísly.

Web se všemi důležitými kontakty a aktuálními informacemi z mateřské školy a základní školy v Ďáblicích nalezenete na adrese www.skoladablice.cz.

Kontakty:

Základní škola a Mateřská škola,
U Parkánu 17/11
Praha 8 - Ďáblice, 182 00
e-mail: zsuparkanu@volny.cz
IČO: 70930716

Ředitel: Mgr. Bc. Josef Buchal
mobilní tel: 601 214 821
e-mail: reditel@skoladablice.cz

 

Sekretariát školy - Daniela Čápová:
tel: 283 911 049
mobilní tel: 601 214 827
e-mail: kancelar@skoladablice.cz

Recepce
mobilní tel: 601 214 799

Zástupce ředitele:
PhDr. Mgr. Bc. Jan Hoštička
mobilní tel: 601 214 822
e-mail: zastupce@skoladablice.cz

Zástupce ředitele pro program:
Mgr. Tomáš Novotný
mobilní tel: 601 21 48 23
e-mail:  zastupce.program@skoladablice.cz

Zástupkyně ředitele pro mateřskou školu:
Věra Dusová
kancelář: 283 910 399
mobilní tel: 601 214 825
e-mail: v.dusova@skoladablice.cz

 

Spolek Parkán – Společně pro děti

Od roku 2016 začal v Ďáblicích aktivně působit spolek rodičů, učitelů a přátel ďáblické školy – Spolek Parkán. Naším cílem je podporovat kvalitu vzdělávání v ďáblické základní škole, rozvíjet spolupráci rodičů, pedagogů a občanů a pomáhat uskutečňovat vizi komunitní školy. Mimo jiné se snažíme:

  • finančně, materiálně i odborně pomoci k rozvoji ďáblické školy,
  • shromažďovat a předávat informace týkající se vzdělávání a volnočasových aktivit,
  • podporovat znevýhodněné žáky a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • podporovat bezpečné a zdravé prostředí pro děti a pedagogy školy,
  • ve spolupráci se školou pořádat akce přispívající k rozvoji komunitní školy,
  • získávat pomoc a prostředky na plnění shora uvedených cílů.

Spolek nabízí novou platformu pro ty, kterým záleží na škole a vzdělání dětí a kdo by rádi v tomto směru pomohli. Činnost spolku se řídí stanovami. Statutárním orgánem je tříčlenný výkonný výbor, který se pravidelně schází a alespoň jednou ročně svolává nevyšší orgán – členskou schůzi.

Příjmy spolku se skládají z darů, členských příspěvků, v budoucnu počítáme také s grantovými dotacemi. Získané prostředky jsou celé využívány na plnění cílů spolku, jsou tedy výhradně použity pro školu a její žáky. Naší prioritou je využívat získané prostředky transparentně a účelně.

Usilujeme o to, aby naše děti dostaly kvalitní vzdělání a prožily co nejhezčí školní léta. Uvítáme každého, kdo chce život v ďáblické škole zlepšovat a tvořit. Přidejte se k nám nebo nás podpořte!

Kontakt: info@spolekparkan.cz

Web: www.spolekparkan.cz