Zápisy a usnesení RMČ

Zasedání Čas Zápis Usnesení
RMČ 2/2018 28.11.2018 Zápis z RMČ č. 2
RMČ 1/2018 21.11.2018 Zápis z RMČ č. 1
 1. 26 18 Usnesení - Schválení úhrady svozu TKO
 2. 25 18 Usnesení - Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo – B+B s.r.o. – Hasičská zbrojnice JSDH
 3. 24 18 Usnesení - Žádost o splátkový kalendář – prodloužení nájemní smlouvy – CH.T
 4. 23 18 RMČ k bodu Žádost o úhradu nákladů – MUDr. Benešová
 5. 22 18 RMČ k bodu Stanoviska MČ
 6. 21 18 RMČ k bodu Žádost pana J.D. o vydání potvrzení pro KÚ
 7. 20 18 RMČ k bodu Finanční příspěvek – TTC Praha
 8. 19 18 Usnesení - Finanční příspěvek – SK Ďáblice
 9. 18 18 Usnesení - Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě – AK JUDr. Jiříček
 10. 17 18 Usnesení - Poptávkové řízení na BIO VOK pro rok 2019
 11. 16 18 Usnesení - Umístění kontejneru na tříděný odpad (sklo) – K Náměstí
 12. 15 18 Usnesení - Doplnění náhradníků do Komise pro projednávání přestupků
 13. 14 18 Usnesení - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu PO na rok 2020-2021
 14. 13 18 Usnesení - Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2019
 15. 12 18 Usnesení - Dodatek č.6 ke Smlouvě o spolupráci – zabezpečení požární ochrany pro obec Hovorčovice
 16. 11 18 Usnesení - Dodatek č.1 ke Smlouvě o servisní podpoře software WINDOMY č.310
 17. 10 18 Usnesení - Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo – Stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH Ďáblice
 18. 9 18 Usnesení - Zrušení Příkazu tajemníka č.1 2017
 19. 8 18 Usnesení - Směrnice č. 8 2018 pro oběh a evidenci smluv, předávacích protokolů a dalších důležitých dokumentů
 20. 7 18 Usnesení - Inventarizace majetku za rok 2018
 21. 6 18 Usnesení - Plošné odstranění zeminy a náletů - šintování
 22. 5 18 Usnesení - Výkup pozemku
 23. 4 18 Usnesení - Revokace usnesení č.991 18 RMČ (Česká pošta – nájemní smlouva)
 24. 3 18 Usnesení - Dopravně bezpečnostní úprava přechodu u Akcízu
 25. 2 18 Usnesení - Člen Školské rady - jmenování
 26. 1 18 Usnesení - Obecní dům Ďáblice-společenský sál – scénické osvětlení a stavitelné podium“
RMČ 112/2018 5.11.2018 Zápis z RMČ č. 112
RMČ 111/2018 29.10.2018 Zápis z RMČ č. 111
RMČ 110/2018 22.10.2018 Zápis z RMČ č. 110
RMČ 109/2018 8.10.2018 Zápis z RMČ č. 109
RMČ 108/2018 17.9.2018 Zápis z RMČ č. 108
RMČ 107/2018 27.8.2018 Zápis z RMČ č. 107
RMČ 106/2018 13.8.2018 Zápis z RMČ č.106
RMČ 105/2018 16.7.2018 Zápis z RMČ č. 105
RMČ 104/2018 2.7.2018 Zápis z RMČ č. 104
RMČ 103/2018 25.6.2018 Zápis z RMČ č. 103