Zápisy a usnesení RMČ

Zasedání Čas Zápis Usnesení
RMČ č.92/2022 28.3.2022 Zápis z RMČ č.92
RMČ č.91/2022 14.3.2022 Zápis z RMČ č.91
RMČ č.90/2022 21.2.2022 Zápis z RMČ č.90
RMČ č.89/2022 14.2.2022 Zápis z RMČ č.89
RMČ č.88/2022 31.1.2022 Zápis z RMČ č.88
RMČ č.87/2022 24.1.2022 Zápis z RMČ č.87
RMČ č.86/2022 10.1.2022 Zápis z RMČ č.86
RMČ č.85/2021 27.12.2021 Zápis z RMČ č.85
RMČ č.84/2021 13.12.2021 Zápis z RMČ č.84
RMČ č.83/2021 29.11.2021 Zápis z RMČ č.83
 1. 880 21 Usnesení - Finanční dary občanům
 2. 879 21 Usnesení - Finanční dary občanům
 3. 878 21 Usnesení - Odměny členům JSDH
 4. 877 21 Usnesení - Program na ZMČ č.20 dne 15.12.2021 a ZMČ č.21 dne 20.12.2021
 5. 876 21 Usnesení - Program na ZMČ č.20 dne 15.12.2021 a ZMČ č.21 dne 20.12.2021
 6. 875 21 Usnesení - Příkazní smlouva – Ing.J.P.
 7. 874 21 Usnesení - Příkazní smlouva – PORSIS s.r.o
 8. 873 21 Usnesení - Smlouva na údržbu hřbitova
 9. 872 21 Usnesení - Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo – ACG
 10. 871 21 Usnesení - Havarijní výměna kotle, Ďáblická 160/4
 11. 870 21 Usnesení - Dar náboženské obci Praha 8 Ďáblice, Církev československá husitská
 12. 869 21 Usnesení - Výroční zpráva ZŠ a MŠ za rok 2020-2021
 13. 868 21 Usnesení - Odměna řediteli ZŠ a MŠ
 14. 867 21 Usnesení - Žádost ZŠ o schválení darů u příležitosti oslav 120.výročí školy
 15. 866 21 Usnesení - Dodatek č.1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu majetku – ČR-Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
 16. 865 21 Usnesení - Ošetření dřevěného obložení budovy a vrátek, schodů KC Vlna
 17. 864 21 Usnesení - Návrh Dodatku smlouvy o nakládání s odpady a přepravě odpadů
 18. 863 21 Usnesení - Dodatky k nájemním smlouvám – valorizace
 19. 862 21 Usnesení - Prodloužení nájemní smlouvy – O.B.
 20. 861 21 Usnesení - Návrh rozpočtu VHČ
 21. 860 21 Usnesení - Návrh střednědobého výhledu MČ
 22. 859 21 Usnesení - Návrh rozpočtu MČ
 23. 858 21 Usnesení - Schválení úhrady TKO za II. pololetí 2021
 24. 857 21 Usnesení - Licenční smlouva o veřejném provozování
 25. 856 21 Usnesení - Omezení provozu ÚMČ v období vánočních svátků
 26. 855 21 Usnesení - Úprava Přílohy č. 2 a 3 Kolektivní smlouvy
RMČ č.82/2021 15.11.2021 Zápis z RMČ č.82
RMČ č.81/2021 1.11.2021 Zápis z RMČ č.81