Podklady k jednání, zápisy, záznamy a usnesení z jednání

Zasedání Datum zasedání Pozvánka Zápis Audio Časy Stáhnout vše
2. veřejné zasedání ZMČ 19.12.2018 Program stáhnout soubory
1. ustavující veřejné zasedání ZMČ 5.11.2018 Program Zápis z ZMČ č.1 mz000038.mp3, mz000039.mp3, mz000040.mp3, mz000041.mp3, mz000042.mp3, mz000043.mp3, mz000044.mp3, mz000045.mp3, mz000046.mp3, mz000047.mp3, mz000048.mp3, mz000049.mp3, mz000050.mp3, mz000051.mp3, mz000052.mp3, mz000053.mp3, mz000054.mp3, mz000055.mp3, mz000056.mp3, mz000057.mp3, mz000058.mp3, mz000059.mp3 stáhnout soubory
28. veřejné zasedání ZMČ 26.9.2018 Program Zápis ze ZMČ č.28 01- Úvod, 02- Změna a doplnění programu, 03- Kontrola zápisu ze ZMČ č.27, 04-Volný mikrofon, 05- Záměr uzavření dohody - duplicita pozemků, 06- Aktualizace Pravidel bytové politiky, 07- Kompenzační příspěvek - skládka, 08- Rozpočtové opatření č.9/2018 - informace, 09- Rozpočtové opatření č.10/2018 - schválení, 10- Diskuze, poděkování a závěr stáhnout soubory
27. veřejné zasedání ZMČ 11.7.2018 Program Zápis z ZMČ č.27 audio záznam ze ZMČ č.27 1. část, audio záznam ze ZMČ č.27 2. část, audio záznam ze ZMČ č.27 3. část, audio záznam ze ZMČ č.27 4. část, audio záznam ze ZMČ č.27 5. část, audio záznam ze ZMČ č.27 6. část, audio záznam ze ZMČ č.27 7. část, audio záznam ze ZMČ č.27 8. část, audio záznam ze ZMČ č.27 9. část, audio záznam ze ZMČ č.27 10. část, audio záznam ze ZMČ č.27 11. část stáhnout soubory
26. veřejné zasedání ZMČ 13.6.2018 Program Zápis ze ZMČ č.26 audio záznam ze ZMČ č.26 1. část, audio záznam ze ZMČ č.26 2. část, audio záznam ze ZMČ č.26 3. část, audio záznam ze ZMČ č.26 4. část, audio záznam ze ZMČ č.26 5. část, audio záznam ze ZMČ č.26 6. část, audio záznam ze ZMČ č.26 7. část stáhnout soubory
25. veřejné zasedání ZMČ 16.5.2018 Program Zápis ze ZMČ č.25 audio záznam ze ZMČ č.25 I. část, audio záznam ze ZMČ č.25 II. část, audio záznam ze ZMČ č.25 III. část, audio záznam ze ZMČ č.25 IV. část stáhnout soubory
24. veřejné zasedání ZMČ 14.3.2018 Program Zápis ze ZMČ č.24 01- Úvod - zahájení, schválení programu a zápisu z ZMČ č.23, 02- Volný mikrofon, 03- Delegování kompetence ZMČ na RMČ - úprava rozpočtu MČ - přijetí účelových prostředků, 04- Dodatek ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ, 05- Inventarizace 2017, 06- IBC nádrže, 06- IBC nádrže, 07- RO č.1/2018, 08- RO č.2/2018, 09- Diskuze, 10- Informace radních a zastupitelů stáhnout soubory
23. veřejné zasedání ZMČ 20.12.2017 Program Zápis ze ZMČ č.23 01- Úvod - schválení programu a zápisu z ZMČ č.22, 01- Úvod - schválení programu a zápisu z ZMČ č.22, 02- Volný mikrofon, 03- Rozpočet 2018, 04- Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2018, 05- Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2023, 06- Rozpočtové opatření č.9,10,11 a 12/2017, 07- Rozpočtové opatření č.13/2017, 08- Provádění rozpočtových opatření koncem roku 2017, 09- Veřejnoprávní smlouva - SK Ďáblice, 10- Zpráva o činnosti Kontrolního výboru, 11- Zpráva o činnosti Finančního výboru, 12- Zásady pro udělení čestného občanství, 13- Udělení čestného občanství, 14- Výstavba sportovní haly stáhnout soubory
22. veřejné zasedání ZMČ 13.9.2017 Program Zápis ze ZMČ č.22 Úvod, Schválení programu, 01- Kontrola zápisu ZMČ č.21/2017, 02- Slib nového zastupitele, 03- Volný mikrofon, 03- Volný mikrofon, 04- Zřizovací listina ZŠ a MŠ, 05- Rozpočtové opatření č.8/2017, 06- Dodatek č.8 ke Smlouvě o dílo - VW Wachal, a.s., 07- Kompenzační příspěvek za provoz skládky v roce 2018, 08- Ceník inzerce Ďáblického zpravodaje, 09- Diskuze, 10- Informace radních a zastupitelů stáhnout soubory
21. veřejné zasedání ZMČ 26.7.2017 Program Zápis ze ZMČ č.21 Zahájení starosty, Doplnění programu - schválení, 01- Kontrola zápisu - ZMČ č.20, 02- Volný mikrofon, 03- Rozpočtové opatření č.6/2017, 04- Rozpočtové opatření č.7/2017, 05- Dotační titul "Dešťovka 2017", 05- Dotační titul "Dešťovka 2017", 06- Diskuze, 07- Informace zastupitelů, Závěr stáhnout soubory
20. veřejné zasedání ZMČ 21.6.2017 Program Zápis ZMČ č.20 Nahrávka audio k bodům č. 5, 6, 7 a 8, Nahrávka audio k bodům č. 9, 10 a 11, Nahrávka audio k bodům č. 12, Nahrávka audio k bodům č. 13 a Informace zastupitelů Stopáž stáhnout soubory
19. veřejné zasedání ZMČ 26.4.2017 Program Zápis ze ZMČ č.19 19_01 časy audio stáhnout soubory