2. veřejné zasedání ZMČ

Sdílet
21.12.2022
Pozvánka: 
NázevVelikost
Program91.14 KB
Zápis: 
NázevVelikost
Zápis ze ZMČ č.2566.79 KB
Body jednání: 
Tisk Název Předkládá Podklady Stav Usnesení Stáhnout soubory
01-Kontrola zápisu ZMČ č.1/2022 Zápis ze ZMČ č.1 Schváleno stáhnout vše
02-Volný mikrofon Schváleno
03-Rozpočtové opatření č.11/2022 - informace FV 03-1-Rozpočtové opatření č.11/2022, 03-2- Návrh usnesení Schváleno 20 22 Usnesení - Rozpočtové opatření č.11/2022-informace stáhnout vše
04-Rozpočtové opatření č.12/2022 - schválení FV 04-1- Rozpočtové opatření č.12/2022 - inschválení, 04-2-Důvodová zpráva k RO č.12/2022, 04-3-Návrh usnesení Schváleno 21 22 Usnesení - Rozpočtové opatření č.12/2022 - schválení stáhnout vše
05-Kompenzační příspěvek na rok 2023 FV 05-1-Důvodová zpráva, 05-2-Návrh usnesení Schváleno 22 22 Usnesení - Kompenzační příspěvek na rok 2023 stáhnout vše
Rozpočtové provizorium na rok 2023 FV 06-1-Usnesení HMP, 06-2-Návrh usnesení Schváleno stáhnout vše
06-Rozpočet MČ Praha-Ďáblice na rok 2023 FV 07-1-Návrh Rozpočtu 2023-závazné ukazatele, 07-3-Návrh usnesení, 07-4-Důvodová zpráva, 07-5-Zápis z FV Schváleno 23 22 Usnesení - Rozpočet MČ Praha-Ďáblice na rok 2023 stáhnout vše
07-Strednědobý výhled rozpočtu na rok 2024-2028 FV 08-1-Rozpočtový výhled 2024-2028, 08-2-Návrh usnesení Schváleno 24 22 Usnesení - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024-2028 stáhnout vše
08-Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2023 FV 09-1-Návrh rozpočtu VHČ - 2023, 09-2-Návrh usnesení Schváleno 25 22 Usnesení - Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2023 stáhnout vše
09-Rozpočet PO na rok 2023 - informace FV 10-1-Rozpočet PO na rok 2023, 10-2-Návrh usnesení Schváleno 26 22 Usnesení - Rozpočet Příspěvkové organizace na rok 2023 - informace stáhnout vše
10-Střednědobý výhled rozpočtu PO na rok 2023-2024 - informace FV 11-1-Střednědobý výhled rozpočtu PO na rok 2023-2024, 11-2-Návrh usnesení Schváleno 27 22 Usnesení - Střednědobý výhled rozpočtu PO na rok 2024-2025 - informace stáhnout vše
11-Provádění rozpočtových opatření FV 12-1-Návrh usnesení Schváleno 28 22 Usnesení - Provádění rozpočtových opatření stáhnout vše
12-Veřejnoprávní smlouva - SK Ďáblice Starosta 13-2-Návrh Veřejnoprávní smlouvy-SK Ďáblice, 13-3-Zápis z FV, 13-4-Návrh usnesení Schváleno 29 22 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva – SK Ďáblice 2023 stáhnout vše
13-Veřejnoprávní smlouva - Senioři ČR Starosta 14-3-Návrh Veřejnoprávní smlouvy - Senioři ČR, 14-2-Zápis FV, 14-4-Návrh usnesení Schváleno 30 22 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva – Senioři ČR stáhnout vše
14-Veřejnoprávní smlouva TTC Praha Starosta 15-1-Návrh Veřejnoprávní smlouvy - TTC, 15-2-Zápis FV, 15-3-Návrh usnesení Schváleno 31 22 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva – TTC Praha stáhnout vše
15-Evergreen Ďáblice (převody infrastruktury, finanční plnění obci) Starosta 16-1-Návrh Kupní smlouvy, 16-2-Příloha č.1 ke Kupní smlouvě, 16-3- Návrh Smlouvy o zřízení zástavního práva, 16-4-Návrh usnesení Schváleno 32 22 Usnesení - Evergreen Ďáblice (převody infrastruktury, finančních plnění obci) stáhnout vše
16-Informace o schválení úhrady svozu TKO za II.pol. 2022 FV, Starosta 17-1-MHMP - seznam plátců, 17-2-Zápis FV, 17-3-Návrh usnesení Schváleno 33 22 Usnesení - Informace o schválení úhrady svozu TKO za II.pol. 2022 stáhnout vše
17-Zřizovací listina příspěvkové organizace Starosta 18-1-Zřizovací listina, 18-2-Stavby, 18-3-Budovy, 18-4-DDHM, 18-5-Pozemky, 18-6-Výpis z ŽR, 18-7-Podrozvaha, 18-8-Návrh usnesení Schváleno 34 22 Usnesení - Zřizovací listina příspěvkové organizace stáhnout vše
18-Volba předsedy FV FV 19-1-Rezignace předsedy FV, 19-2-Návrh usnesení Schváleno 35 22 Usnesení - Volba předsedy Finančního výboru stáhnout vše
19-Informace radních a zastupitelů Schváleno 36 22 Usnesení - Obvyklá výše nájmů stáhnout vše
21-Diskuze Schváleno
Volební období: 
2018-2022