Program v Ďáblické hvězdárně

Sdílet

Pod hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8, tel.: 283 910 644
e-mail: hvezdarna.dablice@centrum.cz
http://planetarium.cz/dabliceobs/

Program na duben a květen 2019

Otevírací doba
Duben: pondělí 13.30–16, 18–21, úterý 13.30–16, středa 13.30–16, 20.30–22.30, čtvrtek 13.30–16, 20.30–22.30, sobota 14–22.30, neděle 14–16. Pondělí 22. 4. zavřeno. Velikonoční prázdniny čtvrtek 18. 4. 10-12, 14-22.30.
Květen: pondělí 13.30–16, 18–21, úterý 13.30–16, středa 13.30–16, 21.30–23 (1. a 8.5. 14-23), čtvrtek 13.30–16, 21.30–23, sobota 14–23 (mimo 18.5.), neděle 14–17. Sobota 18. 5. 10-18 festival Open House Praha.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od 18.30 hodin:
8. 4. Mgr. Karel Drábek: Vápence, kras a jeskyně.
29. 4. RNDr. Vladimír Wagner, CSc.: Nejmohutnější exploze ve vesmíru?
6. 5. RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Žeň objevů 2018.
20. 5. Jiří Kalát, DiS: LAOS plný min.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí od 18.30 hodin:
1.
a 15. 4. Den Země (pásmo přírodopisných filmů)
13. a 27. 5. Země náš kosmický domov, Počasí a atmosféra.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Duben: pondělí, čtvrtek 13.30–16, pondělí 1. a 15. 20.30-21.30, středa, čtvrtek, sobota 20.30–22.30, sobota, neděle 14–16 hodin za jasného počasí! Přístupné bez objednání.
Květen: pondělí- čtvrtek 13.30–16, středa, čtvrtek 21.30–23, středa 1. a 8. 14-23, sobota 14–23 (mimo 18.5.), neděle 14–17 hodin za jasného počasí! Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce - povrch se skvrnami (po oba měsíce).
Noční obloha: Měsíc - od 8. do 20. 4., nejlépe okolo 12. 4. (první čtvrt), od 7. do 19. 5., nejlépe okolo 12. 5. (první čtvrt), Mars – po celý duben, v první polovině května za dobrých podmínek. Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po oba měsíce. Hvězdokupy, galaxie - za bezměsíčných večerů po oba měsíce.
Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové vybavení hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit astronomické publikace (pohledy, mapy, knížky aj.).

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Vždy ve středu a ve čtvrtek 19.30-20.30 (duben), 16-17 (květen) mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob - vhodné pro rodiny s dětmi, školy). Program: promítání filmů, prohlídka přístrojového vybavení hvězdárny a astronomické výstavy.

ŠKOLNÍ POŘADY
V pondělí-pátek v 9 a 10.30 hodin pro předem objednané školní výpravy. Vstupné: 30 Kč, pedagog. doprovod zdarma. Bližší informace a objednávky na č. 283910644.

POHÁDKY (od 3 let)
Každou dubnovou sobotu v 15 hodin – Odkud svítí sluníčko.
Každou květnovou sobotu
(mimo 18.5.) v 15 hodin – Africká pohádka (Ogua a piráti)
Za jasného počasí 11–12 pozorování Slunce, příp. Venuše.

VSTUPNÉ
Na pozorování oblohy – dospělí 45 Kč, mládež 25 Kč, senioři (od 65 let) 40 Kč, filmové pořady, přednášky – dospělí 55 Kč, mládež 30 Kč, senioři (od 65 let) 50 Kč.