Vítání občánků

Rodiče nově narozených dětí se mohou přihlásit na slavnostní vítání občánků Ďáblic, které se koná jednou ročně, obvykle v měsíci květnu nebo červnu. 

Přihlásit se můžete v období od ledna do dubna e-mailem na adrese: socialni.komise@dablice.cz nebo osobně v podatelně úřadu naší městské části.

Do přihlášky, prosíme, uveďte jméno dítěte, datum narození, adresu trvalého bydliště dítěte a kontakt na rodiče. Podmínkou účasti na této slavnosti je trvalé bydliště dítěte na území Ďáblic.