Zdravotnictví

Ordinace pro děti a dorost

Adresa: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha 8 - Ďáblice
Telefon: + 420 774 820 600
E-mailr.benesova@benesova-pediatr.cz
Webwww.benesova-pediatr.cz

Ke všem vyšetřením je nutné se předem objednat. 

Ordinační hodiny – červenec a srpen 2022

Ordinační hodiny MUDr. Benešové do 22. července pro nemocné:
pondělí–pátek 11–14 hodin, pro pozvané zdravé: pondělí–pátek 8–11 hodin.

25. července – 12. srpna. Zástup: MUDr. Jana Hejhalová, Tišická 396/1, Praha 8, tel. 739 702 000.

11.–19. srpna. Zástup: MUDr. Gabriela Štádlerová, Spořická 300/58, Praha 8, tel. 233 544 420.

Ordinační hodiny MUDr. Benešové od 22. do 26. srpna pro nemocné:
pondělí–pátek 11–14 hodin, pro pozvané zdravé: pondělí–pátek 8–11 hodin.

K vyšetření dětí se vždy objednávejte dopředu, zkrátíte tím dobu čekání v ordinaci.

Zastupující lékař ošetří děti s akutním zhoršením zdravotního stavu. Nemá oprávnění vydávat jakékoliv posudky, zprávy apod.

Informace pro těhotné ženy a matky novorozenců: Narození nového miminka nám prosím zavolejte z porodnice na tel. 774 820 600, abychom se mohli s vámi domluvit na první prohlídce dítěte. V případě, že máme dovolenou a telefon vám nezvedneme, domluvte se na 1. vyšetření dítěte se zastupujícím lékařem, který je uveden výše. Po dovolené si vás hned do péče převezmeme.

 

ORDINAČNÍ HODINY

Ordinační hodiny pro nemocné:
Pondělí 12.00–18.00 hod. 
Úterý 8.00–11.00 hod.
Středa 8.00–11.00 hod.
Čtvrtek 11.00–14.00 hod. 
Pátek 8.00–12.00 hod.

Ordinační hodiny pro pozvané zdravé:
Pondělí  nejsou
Úterý 12.00–16.00 hod.
Středa 12.00–16.00 hod.
Čtvrtek 8.00–11.00 hod. 
Pátek 12.00–15.00 hod. (nepravidelně)

Informace pro těhotné ženy a matky novorozenců:
narození nového miminka nám prosím zavolejte z porodnice na tel. 774 820 600, abychom se mohli  s vámi domluvit na první prohlídce dítěte. 
 
MUDr. Romana Benešová - ordinace praktické lékařky pro děti a dorost, ve které je poskytována zdravotní péče dětem od narození do dovršení 19 let věku.
Léčebnou a preventivní péči (preventivní prohlídky a očkování) poskytuje dětem pojištěným u Všeobecné zdravotní pojišťovny, Oborové pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Vojenské zdravotní pojišťovny, Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra, Pojišťovny Metal-Aliance a České národní zdravotní pojišťovny. Jejími pacienty jsou i děti, které mají uzavřené tzv. smluvní pojištění s VZP nebo Pojišťovnou VZP,a.s. Poskytujeme však po dohodě péči i dětem nepojištěným.
MUDr. Romana Benešová, promoce na fakultě dětského lékařství University Karlovy v r. 1989, atestace z dětského lékařství v r. 1992.
Po promoci jsem pracovala v několika českých nemocnicích na dětském oddělení, na porodnici v Neratovicích, mnoho let jsem zastupovala praktické lékaře pro děti a dorost v jejich privátních ordinacích a poskytovala zdravotní péči dětem na lékařských službách první pomoci. Mám zkušenost s prací v odborných lékařských časopisech i s prací ve státní správě. Vlastní ordinaci pro děti a dorost jsem převzala na začátku roku 2006.

Jana Trynerová, zkušená dětská sestra pracuje v oboru 20 let.

 

 

Lékárna

je otevřena!

Ke kinu 7, Praha 8-Ďáblice, tel. 283 910 426
Otevírací doba: pondělí–pátek 8–16 hodin, úterý do 18 hodin

 

Lékařská služba první pomoci

Veškeré kontaktní údaje na služebny první pomoci naleznete na odkazu http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/bezpecnost/kontakty/lek...

Ordinace pro dospělé

Adresa: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha 8 - Ďáblice
Tel.: 283 910 418

MUDr. Kateřina Auzká
Sestra: Anna Smetanová

Návštěva ordinace je možná jen po předchozím objednání!

Ordinační hodiny:
Pondělí 7.30
13 hodin
Úterý 7.30
13, 16.3018 hodin
Středa 7.30
13 hodin (pouze pro objednané)
Čtvrtek 7.30
13, 16.3018 hodin (odpolední ordinace pouze pro objednané)
Pátek 7.30
12.30 hodin

Denně 7.308.30 hodin přednostně odběry a předoperační vyšetření (po předchozím objednání).

Poslední pacient bude ošetřen 30 minut před koncem ordinační doby (vyjma akutních případů).

 

Oční ordinace

Adresa: Osinalická 901/30, Praha 8-Ďáblice  
Telefon.: 283 910 382
Mobil: 777 882 868
E-mail: info@hpeskova-ocni.cz
Webwww.hpeskova-ocni.cz

MUDr. Hana Pešková

Ordinační hodiny:
Pondělí: 10
18 hod.
Úterý: 8
14 hod.
Středa: 12
19 hod.
Čtvrtek: 8
12 hod. POUZE NA OBJEDNÁNÍ
Pátek: 8
14 hod.