Zdravotnictví

Ordinace pro děti a dorost

Adresa: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha 8 - Ďáblice
Telefon: + 420 774 820 600
E-mailr.benesova@benesova-pediatr.cz
Webwww.benesova-pediatr.cz

ORDINAČNÍ HODINY

Ordinační hodiny pro nemocné:
Pondělí 12.00–18.00 hod. 
Úterý 8.00–11.00 hod.
Středa 8.00–11.00 hod.
Čtvrtek 11.00–14.00 hod. 
Pátek 8.00–12.00 hod.

Ordinační hodiny pro pozvané zdravé:
Pondělí  nejsou
Úterý 12.00–16.00 hod.
Středa 12.00–16.00 hod.
Čtvrtek 8.00–11.00 hod. 
Pátek 12.00–15.00 hod. (nepravidelně)

Informace pro těhotné ženy a matky novorozenců:
narození nového miminka nám prosím zavolejte z porodnice na tel. 774 820 600, abychom se mohli  s vámi domluvit na první prohlídce dítěte. 
 
MUDr. Romana Benešová - ordinace praktické lékařky pro děti a dorost, ve které je poskytována zdravotní péče dětem od narození do dovršení 19 let věku.
Léčebnou a preventivní péči (preventivní prohlídky a očkování) poskytuje dětem pojištěným u Všeobecné zdravotní pojišťovny, Oborové pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Vojenské zdravotní pojišťovny, Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra, Pojišťovny Metal-Aliance a České národní zdravotní pojišťovny. Jejími pacienty jsou i děti, které mají uzavřené tzv. smluvní pojištění s VZP nebo Pojišťovnou VZP,a.s. Poskytujeme však po dohodě péči i dětem nepojištěným.
MUDr. Romana Benešová, promoce na fakultě dětského lékařství University Karlovy v r. 1989, atestace z dětského lékařství v r. 1992.
Po promoci jsem pracovala v několika českých nemocnicích na dětském oddělení, na porodnici v Neratovicích, mnoho let jsem zastupovala praktické lékaře pro děti a dorost v jejich privátních ordinacích a poskytovala zdravotní péči dětem na lékařských službách první pomoci. Mám zkušenost s prací v odborných lékařských časopisech i s prací ve státní správě. Vlastní ordinaci pro děti a dorost jsem převzala na začátku roku 2006.

Jana Trynerová, zkušená dětská sestra pracuje v oboru 20 let.

 

Lékárna

Ke Kinu 7, Praha 8-Ďáblice, tel. 283 910 426
Otevírací doba: pondělí–pátek 8–16 hodin, úterý do 18 hodin

 

Lékařská služba první pomoci

Veškeré kontaktní údaje na služebny první pomoci naleznete na odkazu http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/bezpecnost/kontakty/lek...

Ordinace pro dospělé

Adresa: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha 8 - Ďáblice
Tel.: 283 910 418

MUDr. Kateřina Auzká
Sestra: Anna Smetanová

Návštěva ordinace je možná jen po předchozím objednání!

Ordinační hodiny od 1. 2. 2023:
Pondělí 7.30
13.30 hodin
Úterý
1218 hodin
Středa 7.30
13 hodin
Čtvrtek 7.30
14.30 hodin
Pátek 7.30
13 hodin

Denně 7.308.30 hodin přednostně odběry a předoperační vyšetření (po předchozím objednání).

Poslední pacient bude ošetřen 30 minut před koncem ordinační doby (vyjma akutních případů).

2.–13. 10. : zastupuje MUDr. Hana Culková, Oderská 333, Praha 9, tel.: 283 931 499.

 

Oční ordinace

Adresa: Osinalická 901/30, Praha 8-Ďáblice  
Telefon.: 283 910 382
Mobil: 777 882 868
E-mail: info@hpeskova-ocni.cz
Webwww.hpeskova-ocni.cz

MUDr. Hana Pešková

Ordinační hodiny:
Pondělí: 10
18 hod.
Úterý: 8
14 hod.
Středa: 12
19 hod.
Čtvrtek: 8
12 hod. POUZE NA OBJEDNÁNÍ
Pátek: 8
14 hod.