Komise kulturní

Předsedkyně
nophoto

Lehovcová Miroslava

předsedkyně Komise kulturní
členka Komise sociální

 

Členové
nophoto

Filip Milan

člen Komise kulturní
člen Komise pro komunikace a propagaci

Kotrč Václav

Ďáblice Spolu

zastupitel
člen Komise kulturní

nophoto

Mušková Kateřina

členka Komise kulturní

nophoto

MgA. Ničová Michaela

Email: 
vlnadablice@gmail.com

členka Komise kulturní

nophoto

Ing. Shrbená Dominika

členka Komise kulturní

nophoto

Tůmová Daniela

členka Komise kulturní

nophoto

Vrtiška Jaroslav

člen Komise sportovní
člen Komise kulturní