Komise kulturní

Předsedkyně
nophoto

Lehovcová Miroslava

předsedkyně Komise kulturní

členka Komise sociální

 

Členové

MUDr. Kneifl Tomáš

Volba 2010

radní

člen Komise kulturní

Kotrč Václav

Ďáblice Spolu

zastupitel
člen Komise kulturní

nophoto

Mušková Kateřina

členka Komise kulturní

nophoto

MgA. Ničová Michaela

Email: 
vlnadablice@gmail.com

členka Kulturní komise

nophoto

Tůmová Daniela

členka Komise kulturní

Zápisy: 
Zápis z jednání Kulturní komise dne 4. 12. 2022