Otevřený úřad

Otevřenost veřejné správy souvisí zejména s

  • aktuálností  zveřejňovaných informací,
  • transparentností rozhodovacích procesů a možností veřejnosti zapojit se do těchto procesů,
  • transparentností nakládání s veřejnými prostředky.

Otevřenost závisí zejména na vůli příslušné informace a podklady včas poskytnout. Napomáhá jí automatizace a elektronizace procesů, které úřad i samospráva vykonává.

Úřad Městské části Praha – Ďáblice má ambice být otevřeným úřadem. Zastupitelé MČ Praha – Ďáblice svým usnesením č. 61/15/ZMČ projevili zájem o rozšíření okruhu doposud zveřejňovaných podkladů na webových stránkách obce. Otevřená radnice je i jedním z bodů programu současné koalice.