Zájmové kroužky

Ekocentrum "Poznáním k ochraně"

Zájmové kroužky
při ZO ČSOP "Ochrana herpetofauny"

Florbal v ZŠ

Zájmové kroužky
Kroužek PP – sportovní a volnočasové aktivity

Mladí hasiči

Zájmové kroužky
Kroužek mladých hasičů je součástí sboru dobrovolných hasičů v Ďáblicích.