Zastupitelé MČ

Starosta a místostarosta

Ing. Růžička Miloš

Starostové a nezávislí
Telefon: 
602 696 391
Email: 
starosta@dablice.cz

starosta

Kompetence: územní plánování, urbanismus a rozvoj MČ; školství, volný čas, kultura, sport; komise pro projednávání přestupků; SDH; Komise kulturní a školská; sociální otázky, bytová politika; komise sociální, klub seniorů; životní prostředí

Ing. Hrdlička Jan

Starostové a nezávislí
Email: 
jan.hrdlicka@dablice.cz

místostarosta

Členové rady

Ing. Dvořák Tomáš

Starostové a nezávislí
Telefon: 
603 146 874
Email: 
tomas.dvorak@dablice.cz

radní

Kompetence: oprava a údržba bytů a budov; stavební investice a opravy; skládka Ďáblice

Mgr. Dvořáková Simona

Starostové a nezávislí
Telefon: 
605 111 552
Email: 
dvorak.sim@seznam.cz

radní
předsedkyně Sociální komise

Kompetence: kultura, školství, sport a sociální oblast

Ing. PhD. Tesař Ludvík

Starostové a nezávislí
Email: 
ludvik.tesar@gmail.com

radní
člen Finančního výboru

Zastupitelé

Mgr. Blažková Ilona

Starostové a nezávislí
Email: 
blazkova.ilona@gmail.com

zastupitelka
členka Kulturní komise

Klímek Michal

Starostové a nezávislí
Email: 
michalklimek92@gmail.com

zastupitel
předseda Sportovní komise
člen Kontrolního výboru

Mgr. Kříž Jiří

Starostové a nezávislí
Email: 
kriz@akkriz.cz

zastupitel
předseda Kontrolního výboru

Ing. Pavel Jindřich

Starostové a nezávislí
Email: 
jin.pav@gmail.com

zastupitel
předseda Finančního výboru

PhDr. Ing. Pěkný Marek

VOLBA 2010
Email: 
marek.pekny@email.cz

zastupitel

DiS. Prokeš David

VOLBA 2010
Email: 
dave.proky@seznam.cz

zastupitel

Ing., CSc. Rexa Radimír

OOOD Ďáblice
Email: 
radim.rexa@gmail.com

zastupitel
 

Stránská Markéta

Starostové a nezávislí
Telefon: 
606 835 499
Email: 
marketa.stranska@jatas.cz

zastupitelka

Ing. Mgr. Tumpach Martin

VOLBA 2010
Email: 
tumpach.martin@email.cz

zastupitel
 

 

Vlach Michael

OOOD Ďáblice
Email: 
stavl_@iol.cz

zastupitel