Radní MČ

Starosta

Ing. Růžička Miloš

Starostové a nezávislí
Telefon: 
602 696 391
Email: 
starosta@dablice.cz

starosta

Kompetence: územní plánování, urbanismus a rozvoj MČ; školství, volný čas, kultura, sport; komise pro projednávání přestupků; SDH; Komise kulturní a školská; sociální otázky, bytová politika; komise sociální, klub seniorů; životní prostředí

Místostarosta

Ing. Hrdlička Jan

Starostové a nezávislí
Email: 
jan.hrdlicka@dablice.cz

místostarosta

Členové rady

Mgr. Dvořáková Simona

Starostové a nezávislí
Telefon: 
605 111 552
Email: 
dvorak.sim@seznam.cz

radní
předsedkyně Sociální komise

Kompetence: kultura, školství, sport a sociální oblast

Ing. Dvořák Tomáš

Starostové a nezávislí
Telefon: 
603 146 874
Email: 
tomas.dvorak@dablice.cz

radní

Kompetence: oprava a údržba bytů a budov; stavební investice a opravy; skládka Ďáblice

Ing. PhD. Tesař Ludvík

Starostové a nezávislí
Email: 
ludvik.tesar@gmail.com

radní
člen Finančního výboru

Zápisy: 
Kompetence radních
NázevVelikost
kompetence33.79 KB