Veřejné zakázky

Veřejné zakázky jsou zadávány a zveřejňovány dle Zákona č. 137/2006 Sb. U zakázek malého rozsahu MČ Praha - Ďáblice postupuje dle vnitřní směrnice, kterou naleznete zde.

Veřejný profil zadavatele MČ Praha - Ďáblice najdete zde

Chcete-li být e-mailem informováni o níže uvedených výběrových řízeních, napište na podatelna@dablice.cz. Do předmětu napište "Žádost o zasílání informací o veřejných zakázkách", do textu uveďte název firmy, stručný popis činnosti (max. 3 věty) a kontaktní údaje.

Nadpis Stav Odkaz
Dostavba a stavební úpravy ZŠ Plnění předmětu VŘ detail veřejné zakázky
Obecní dům Ďáblice Plnění předmětu VŘ detail veřejné zakázky
Zateplení SK Ďáblice Plnění předmětu VŘ detail veřejné zakázky
Zázemí Ďáblického parku - Dostavba Plnění předmětu VŘ detail veřejné zakázky
Údržba zeleně 2015 - 2016 Plnění předmětu VŘ detail veřejné zakázky
Zateplení ZŠ Plnění předmětu VŘ detail veřejné zakázky
Stavební úpravy ZŠ (2 učebny a šatny) Plnění předmětu VŘ detail veřejné zakázky
Zimní údržba 2015/2016 Zakázky po naplnění předmětu VŘ detail veřejné zakázky
Přestavba pavilonu MŠ (2 učebny ZŠ včetně sociálního zázemí) Zakázky po naplnění předmětu VŘ detail veřejné zakázky