Přestavba pavilonu MŠ (2 učebny ZŠ včetně sociálního zázemí)

Sdílet
Status VZ: 
Zakázky po naplnění předmětu VŘ
Informace ve zpravodaji: 
Plnění předmětu VZ: 
Usnesení RMČ: 
Přehled nákladů: