Odpady a kontejnery

Vertical Tabs

Kontejnery v roce 2023
Sběrný dvůr - skládka Ďáblice

Sběrný dvůr Praha - Ďáblice, areál skládky FCC, Ďáblická ulice, tel. 283 911 111.

Provozní doba je ve všední dny od 8.30 do 17.00 (v zimě), do 18 hodin (v létě), v sobotu celoročně od 08.30 do 15 hodin. V neděli a ve svátky je zařízení uzavřeno.

Sběrné dvory hl. m. Prahy slouží bezplatně pro obyvatele hlavního města Prahy, kteří obsluze zařízení prokáží své bydliště na území Prahy.

Součástí sběrného dvoru je také kontejner na bioodpad.

Podrobné informace naleznete zde.

Koše na psí exkrementy

Umístění košů na psí exkrementy v Ďáblicích.

umístění košu na psí exkrementy

Nakládání s komunálním odpadem v Ďáblicích

Nakládání s odpadem v Praze

Praho, nevyhazuj to - portál s poptávkou a nabídkou věcí za odvoz v Praze

 

Pro úplnost opakujeme kontakty na společnost AVE Pražské komunální služby, a. s., která zajišťuje na území Ďáblic svoz komunálního (směsného odpadu – černé popelnice) pro občany. Svoz je prováděn na základě smlouvy majitele nemovitosti se svozovou firmou.

Na tuto společnost je třeba adresovat veškeré žádosti o změnu velikosti popelnic, zvýšení/snížení četnosti svozu, žádosti o přistavení nové popelnice, případně hlásit jakékoliv problémy se svozem: nevyvezená, rozbitá či chybějící popelnice.

Zákaznická linka 800 118 800, ave@ave.cz

Kontaktní místa pro Prahu:
Pražská 1321/38a, Praha 15, tel. 296 339 917, 296 339 918, avepks.obchod@ave.cz
Sokolovská 324/14, Praha 9, 296 339 919; avepks.obchod@ave.cz

Svoz bioodpadu z domácností

Hlavní město Praha poskytuje nádoby na bioodpad rostlinného původu a jejich pravidelné vyvážení od roku 2022 bezplatně. Bezplatnost služby spočívá v přistavení nádoby a vývoz nádoby s bioodpadem. V případě potřeby nádoby se zámkem, jsou zámek a k němu dva klíče obdrženy bezplatně. Za zajištění čistoty sběru je odpovědný vlastník objektu nebo pověřený správce objektu.

✅ Kdo si může o BIO popelnici požádat:
- vlastník objektu nebo jeho správce neboli plátce poplatku za komunální odpad.

✅ Jak si můžete požádat:
- vyplnit a odeslat formulář bio.praha.eu/formular/
- navštívit zákaznické centrum svozové společnosti.

✅ Co potřebujete k vyplnění formuláře:
- tzv. identifikátor, což je údaj, který najdete na Prohlášení plátce poplatku, nebo můžete použít variabilní symbol z vyúčtování Poplatku za komunální odpad.

✅ O co si můžete požádat:
- o speciální provětrávanou nádobu o objemu 120 litrů a 240 litrů, která je vám zapůjčena.

✅ Ukončení služby:
- vlastník objektu informuje hl. m. Prahu nebo svozovou společnost a nádobu po domluvě vrátí.

Co do nádoby patří:
- pouze bioodpad rostlinného původu (tráva, listí, plevel, košťály, zbytky ovoce, zeleniny a rostlin, čajové sáčky, kávová sedlina, zemina z květináčů, drny se zeminou, větvičky, štěpka z větví, neznečištěné piliny, hobliny, seno, sláma a kůra).

Co do nádoby nepatří:
- všechny typy sáčků (nesmí se odkládat ani sáčky biologicky rozložitelné), obalové materiály, sklo, živočišné zbytky z kuchyní, mléčné výrobky, tuky, oleje, zvířecí exkrementy, uhynulá zvířata, peří, chlupy, vlasy, znečištěné piliny, hobliny, podestýlky, kamení.

♻️Svozová společnost při svozu zajistí v rámci obsluhy sběrných nádob bezplatnou zanášku sběrných nádob na bioodpad do vzdálenosti 15 m od hrany pozemní komunikace, s výjimkou rodinných domů. V případě větší vzdálenosti bude zanáška zajišťována na základě domluvy s vlastníkem objektu na základě ceníku Svozové společnosti.

✅ Aktuální harmonogram svozu bioodpadu:

- psas.cz/harmonogram-svozu-bioodpadu.

NázevVelikost
bioodpadsamolepkaletak200x200a.pdf572.19 KB
Separovaný sběr

Přehlednou mapu s vyhledáváním nejbližšího sběrného místa si můžete prohlédnout zde 

Nové sběrné místo pro použité tonerové a inkoustové kazety z domácností je v prostorách úřadu MČ. V rámci projektu setriprirodu.cz je do sběrného boxu možné zdarma odkládat jak originální, tak i kompatibilní či renovované tonerové a inkoustové kazety

 

Domovní stanoviště tříděného odpadu

Hlavní město Praha nabízí vlastníkům bytových domů umístění sběrných nádob na tříděný odpad do domovního vybavení dle prostorových možností objektu a počtu nájemců, kterým budou nádoby určeny. Pravidelný svoz sběrných nádob je hrazen z rozpočtu hl. m. Prahy.

Pravidla pro zřízení domovního stanoviště:

  • Je určeno pouze pro fyzické osoby, obyvatele daného domu. Právnické nebo podnikající osoby stanoviště využívat nemohou.
  • O stanoviště může zažádat vlastník bytového domu (nebo jím pověřená osoba) o nejméně 4 bytových jednotkách.
  • Stanoviště se zřizují pro papír, plast a sklo. Lze zažádat o nádoby pro všechny 3 komodity, popř. jen na některou z nich.
  • Objem nádob je standardně 120 l (do počtu 8 bytových jednotek) nebo 240 l (pro 8 a více bytových jednotek).
  • Frekvence svozu je 1x týdně nebo 1x za 14 dní.
  • Nádoby jsou umístěny v domovním vybavení nebo ve venkovní uzamykatelné kóji, na pozemku vlastníka bytového domu.
  • Za úklid a čistotu stanoviště odpovídá vlastník/správce objektu. Město u domovních stanovišť pravidelný úklid nezajišťuje.
  • Změna/zrušení stanoviště je možná prostřednictvím žádosti. Žádost lze vyzvednout na úřadu MČ Praha Ďáblice, nebo lze stáhnout zde.
NázevVelikost
tridenyodpad0721.pdf151.83 KB