Odpady a kontejnery

Vertical Tabs

Kontejnery v roce 2020

V tabulkách naleznete termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad i komunální odpad a termíny svozu nebezpečného odpadu.

Koše na psí exkrementy

Umístění košů na psí exkrementy v Ďáblicích.

umístění košu na psí exkrementy

Separovaný sběr (mapa sběrných nádob)

Přehlednou mapu s vyhledáváním nejbližšího sběrného místa si můžete prohlédnout zde (http://odpad.prazske-sluzby.cdsw.cz/imapa.aspx)

Nakládání s komunálním odpadem v Ďáblicích
Svoz bioodpadu z domácností

Pražské služby, a.s. informují, že pravidelný svoz bioodpadu u občanů, kteří si službu objednali a obdrželi od Pražských služeb tzv. hnědé popelnice, bude zahájen v úterý 7. 4. 2015. Pravidelný svoz bude prováděn následně každý lichý týden, vždy v úterý.