Odpady a kontejnery

Vertical Tabs

Kontejnery na bioodpad - 2018
Koše na psí exkrementy

Umístění košů na psí exkrementy v Ďáblicích.

umístění košu na psí exkrementy

Mobilní sběrný dvůr

Úřad městské části Praha - Ďáblice oznamuje, že v sobotu dne 3. října v době od 10:00 do 16:00 bude u křižovatky ulic Mannerova a Osinalická přistavěn mobilní sběrný dvůr. Do něj je možno zdarma ukládat objemný odpad, bioodpad, dřevo a stavební suť. Přítomna bude obsluha MSD.

Náhradní přistavení VOK

Vážení občané,

Z důvodu chybně přistaveného velkoobjemového kontejneru na domovní odpad společností .A.S.A. v ulici Květnová, bude velkoobjemový kontejner opětovně přistaven o víkendu 27. a 28. června na původně plánované místo, tj. do ulice Květnová u č.p. 448.

Nakládání s komunálním odpadem v Ďáblicích
Odvoz bioodpadu

Vážení občané,
upozorňujeme Vás na změnu svozového dne u služby odvoz bioodpadu (hnědá popelnice) od firmy Pražské služby, a.s.
Sběrné nádoby na bioodpad se od 8. 4. 2014 v lokalitě městské části Praha-Ďáblice vyváží vždy v úterý – lichý týden.
Referát životního prostředí úřadu městské části Praha – Ďáblice

Rozpis velkoobjemových kontejnerů do konce roku 2015

Vážení občané, rozpis velkoobjemových kontejnerů do konce roku 2015 naleznete v příloze.

NázevVelikost
Rozpis60.24 KB
Separovaný sběr (mapa sběrných nádob)

Přehlednou mapu s vyhledáváním nejbližšího sběrného místa si můžete prohlédnout zde (http://odpad.prazske-sluzby.cdsw.cz/imapa.aspx)

Svoz bioodpadu z domácností

Pražské služby, a.s. informují, že pravidelný svoz bioodpadu u občanů, kteří si službu objednali a obdrželi od Pražských služeb tzv. hnědé popelnice, bude zahájen v úterý 7. 4. 2015. Pravidelný svoz bude prováděn následně každý lichý týden, vždy v úterý.

Velkoobjemové kontejnery

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD V ROCE 2015

Úřad městské části Praha – Ďáblice informuje, že v letošním roce budou opět přistaveny velkoobjemové kontejnery na bioodpad z finančních prostředků městské části, a to na dvoře úřadu MČ (v čase od 10:00 do 16:00) a v ulici Chřibská na místě bývalého dětského hřiště.

VOK-BIO budou přistaveny každou sobotu, počínaje sobotou 11. dubna, a to až do soboty 20. června a následně od soboty 12. září do soboty 14. listopadu. V mezidobí, tj. v průběhu letních prázdnin, budou VOK-BIO přistavovány každých 14 dní.

Do přistavených VOK - BIO mohou občané zdarma odkládat biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) rostlinného původu ze zahrad - listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu apod.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA DOMOVNÍ ODPAD V ROCE 2015

Úřad městské části Praha – Ďáblice informuje, že v letošním roce budou opět přistaveny velkoobjemové kontejnery na domovní odpad z finančních prostředků městské části, a to v následujících lokalitách:

 • Koníčkovo náměstí
 • Legionářů
 • Na Terase
 • Květnová (u č.p. 448)
 • Na Blatech

Umístění se může mírně lišit z důvodu aktuální dopravní situace

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v termínech

 • 25. - 26. dubna
 • 13. - 14. června
 • 17. - 18. října
 • 27. - 28. listopadu

VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností, jako je např. nábytek, sportovní náčiní, koberce, PVC, sanitární technika. VOK naopak nelze použít pro odkládání jakéhokoliv odpadu z podnikatelské činnosti a jiného odpadu než objemného, jako např. směsný komunální odpad, chemikálie, baterie, barvy, biodpad, pneumatiky a elektrošrot.

Upozorňujeme obyvatele, že po naplnění bude kontejner odvezen a ukládání odpadu na sběrných místech mimo kontejner nebo mimo dobu jeho fyzického přistavení je považováno za černou skládku a pokutováno.

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad

Úřad městské části Praha – Ďáblice oznamuje, že velkoobjemové kontejnery na bioodpad (dále jen VOK - BIO) na objemný odpad budou přistaveny v sobotu dne 18. dubna 2015 od 13:00 do 16:00 v následujících lokalitách:

 •   Legionářů X Kostelecká               
 • Na Blatech X U Červeného Mlýnku

v neděli dne 19. dubna 2015 od 13:00 do 16:00 v následujících lokalitách:

 • Koníčkovo náměstí        
 • Květnová X Na Znělci

Upozorňujeme obyvatele, že konečná poloha VOK - BIO může být mírně odlišná z důvodu dopravní situace.

Do přistavených VOK - BIO mohou občané zdarma odkládat biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) rostlinného původu ze zahrad - listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu apod.

VOK - BIO jsou určeny pouze pro občany hl. m. Prahy a pro odpad z údržby zahrad ve vlastnictví fyzických osob - občanů. Vysbíraný bioodpad bude zpracován kompostováním.

VOK – BIO jsou přistaveny z finančních prostředků Magistrátu hl. m. Prahy. Kontejnery z prostředků městské části budou přistavovány po schválení rozpočtu.

Velkoobjemové kontejnery na domovní odpad

Úřad městské části Praha - Ďáblice oznamuje, že o víkendu 25. 4. a 26. 4. budou přistavěny velkoobjemové kontejnery na odpad z domácností, a to v lokalitách

 • Koníčkovo náměstí
 • Legionářů
 • Na Terase
 • Květnová (u č.p. 448)
 • Na Blatech

Umístění se může mírně lišit z důvodu aktuální dopravní situace.

Velkoobjemové kontejnery v roce 2016

Vážení občané,

níže naleznete přehled VOK, VOK BIO a mobilního sběru nebezpečného odpadu pro rok 2016. Upozorňujeme, že přehled se může změnit, proto vždy, prosím, sledujte aktuální stav.

Velkoobjemový kontejner na bioodpad

Úřad MČ Praha - Ďáblice informuje, že v sobotu dne 21. listopadu 2015 budou mimořádně přistaveny VOK-BIO na dvoře úřadu a v ulici Chřibská. Upozorňujeme občany, že po naplnění kontejneru budou opět uzavřeny.

Velkoobjemový kontejner na domovní odpad

Úřad městské části Praha - Ďáblice obdržel z prostředků hl. m. Prahy jeden velkoobjemový kontejner na domovní odpad. Tento kontejner bude přistaven v neděli 17. 5. od 9:00 do 13:00 v ulici Mannerova naproti bývalé cihelně.

Upozorňujeme občany, že pokud dojde k naplnění VOK před ukončením plánovaného času přistavení, bude odvezen bez náhrady.

VOK na bioodpad z prostředků MČ

Úřad městské části Praha – Ďáblice informuje, že v letošním roce budou opět přistaveny velkoobjemové kontejnery na bioodpad z finančních prostředků městské části, a to na dvoře úřadu MČ (v čase od 10:00 do 16:00) a v ulici Chřibská na místě bývalého dětského hřiště.

VOK-BIO budou přistaveny každou sobotu, počínaje sobotou 11. dubna, a to až do soboty 20. června a následně od soboty 12. září do soboty 14. listopadu. V mezidobí, tj. v průběhu letních prázdnin, budou VOK-BIO přistavovány každých 14 dní.

Do přistavených VOK - BIO mohou občané zdarma odkládat biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) rostlinného původu ze zahrad - listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu apod.

VOK-BIO o letních prázdninách

Úřad městské části Praha – Ďáblice oznamuje, že velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou přistavovány v průběhu letních prázdnin v těchto termínech

 • sobota 4. července
 • sobota 18. července
 • sobota 1. srpna
 • sobota 15. srpna
 • sobota 29. srpna
 • sobota 12. září

a dále pak každou sobotu až do 14. listopadu nebo do odvolání.

Kontejnery budou přistavovány v obvyklých lokalitách a po naplnění budou uzavřeny.

VOK-BIO z prostředků hl. m. Prahy

Úřad městské části Praha – Ďáblice oznamuje, že z rozpočtu hl. m. Prahy budou na podzim přistaveny velkoobjemové kontejnery na bioodpad ve dnech 12. 9. a 17. 10. vždy v době od 13:00 do 16:00 v lokalitách:

 • Koníčkovo náměstí
 • Na Blatech X U Červeného Mlýnku