Zápisy a usnesení RMČ

Zasedání Čas Zápis Usnesení
RMČ 105/2018 16.7.2018 Zápis z RMČ č. 105
RMČ 104/2018 2.7.2018 Zápis z RMČ č. 104
RMČ 103/2018 25.6.2018 Zápis z RMČ č. 103
RMČ 102/2018 11.6.2018 Zápis z RMČ č.102
RMČ 101/2018 28.5.2018 Zápis z RMČ č. 101
RMČ 103/2018 26.5.2018 Zápis z RMČ č.103
RMČ 100/2018 21.5.2018 Zápis z RMČ č. 100
RMČ 99/2018 7.5.2018 Zápis z RMČ č. 99
 1. 890 18 Usnesení - Výběrové řízení Projekt veřejného osvětlení
 2. 889 18 Usnesení - Dodatek č.9 Smlouvy o dílo, Změnové listy ZL k výstavbě nového OD Ďáblice
 3. 888 18 Usnesení - Burza lokálních plodin a výrobků jako součást komunitních projektů KC Vlna
 4. 887 18 Usnesení - Smlouva o spolupráci – Kolektory Praha a.s.
 5. 886 18 Usnesení - Rekonstrukce budovy č. p. 339 14 ul. Ďáblická – záměr
 6. 885 18 Usnesení - Dodatek č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí nájemní – MUDr. Tomáš Kneifl
 7. 884 18 Usnesení -Smlouva o smlouvě budoucí nájemní – MUDr. Tomáš Kneifl
 8. 883 18 Usnesení - Ďábličtí ochotníci – žádost o finanční podporu
 9. 882 18 Usnesení - Návrh Plánovací smlouvy – Areál Ďáblice, s.r.o., Praha 1
 10. 881 18 Usnesení - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti – T-mobile
 11. 880 18 Usnesení - Žádost o předání retenční nádrže do vlastnictví MČ – Červený mlýn BD Praha 4
 12. 879 18 Usnesení - Jmenování komise pro otvírání obálek a hodnotící komise na akci Vyhlášení výběrového řízení na Atypické truhlá
 13. 878 18 Usnesení - Jmenování komise pro otvírání obálek a hodnotící komise na akci Vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci ch
 14. 877 18 Usnesení - Schválení účetní závěrky MČ za rok 2017
 15. 876 18 Usnesení - Výběrové řízení „Oprava sociálního zařízení MŠ
 16. 875 18 Usnesení - Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice
 17. 874 18 Usnesení - Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice
RMČ 98/2018 3.5.2018 Zápis z RMČ č. 98
RMČ 97/2018 23.4.2018 Zápis z RMČ č. 97
 1. 872 18 Usnesení - Objednávka pro činnost TDI-REINVEST
 2. 871 18 Usnesení - Vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci chodníku Pod Hvězdárnou
 3. 870 18 Usnesení - Objednávky vnitřního vybavení OD Ďáblice
 4. 869 18 Usnesení - Žádost o pronájem plochy
 5. 868 18 Usnesení - Žádost o podporu - Veselé míče - kemp
 6. 867 18 Usnesení - Odpisový plán pro rok 2018 pro ZŠ a MŠ
 7. 866 18 Usnesení - Prodloužení Smlouvy o dodávce vody a odvádění vod
 8. 865 18 Usnesení - Schválení účetní závěrky PO za rok 2017
 9. 864 18 Usnesení - Oznámení záměru „SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, využití volné kapacity v prostoru I.etapy skládky, k.ú. Ďáblice“
 10. 863 18 Usnesení - Smlouva o smlouvě budoucí nájemní – MUDr. Benešová, s.r.o.
 11. 862 18 Usnesení - Smlouva o smlouvě budoucí nájemní – Lekdab, s.r.o.
 12. 861 18 Usnesení - Poskytnutí plastových nádrží na dešťovou vodu
 13. 860 18 Usnesení - Finanční dar Sdružení dobrovolných hasičů
 14. 859 18 Usnesení - Revokace usnesení č. 824 18 RMČ
 15. 858 18 Usnesení - Objednávka pro činnost autorského dozoru - A.LT Architekti
 16. 857 18 Usnesení - Vyhlášení výsledků výběrových řízení na Atypické truhlářské prvky pro OD Ďáblice
 17. 856 18 Usnesení - Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice
 18. 855 18 Usnesení - Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice
 19. 854 18 Usnesení - Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice
 20. 853 18 Usnesení - Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice
 21. 852 18 Usnesení - Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice
 22. 851 18 Usnesení - Výstavba bytového domu Akcíz
RMČ 96/2018 9.4.2018 Zápis z RMČ č. 96
RMČ 95/2018 26.3.2018 Zápis z RMČ č.95