RMČ 79/2017

18.9.2017
Body jednání: 
Tisk Název Stav Podklady Usnesení
01- Kontrola zápisu z RMČ č.78 Schváleno
02- Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě - KC Vlna Schváleno 661 17 Usnesení k Dodatku č.1 - KC Vlna
03- Informace - stavba Obecního domu Schváleno 662 17 Usnesení - stavba Obecního domu
04- Schvalovací proces u smluvních vztahů Schváleno Průvodní list 663 17 Usnesení - Schvalovací proces u smluvních vztahů
05- Technické zhodnocení budovy hřiště - převzetí do majetku Schváleno Seznam technického zhodnocení 664 17 Usnesení - Technické zhodnocení hřiště
06- Schválení nákupu IT techniky v projektu Komunitní život v Ďáblicích - KC Vlna Schváleno Výběr dodavatele 665 17 Usnesení - nákup IT techniky pro KC Vlna - projekt Komunitní život v Ďáblicích
07- Schválení nákupu keramické pece a hrnčířského kruhu v projektu Komunitní život v Ďáblicích - KC Vlna Schváleno Výběr dodavatele 666 17 Usnesení - nákup keramické pece a hrnčířského kruhu pro KC Vlna - projekt Komunitní život v Ďáblicích
08- Použití znaku MČ Praha-Ďáblice Schváleno
09- Dešťovka 2017 Schváleno 660 17 Usnesení - Dešťovka 2017
10- Informace o dotačních programech a výběru dodavatele Schváleno
11- Smlouva o dílo - realizace zakázky - O.Š. - 2.fáze Schváleno Návrh smlouvy o dílo 667 17 Usnesení - Smlouva o dílo - O.Š.
12- Darovací smlouva - ZŠ a ČSOB, a.s. Schváleno Návrh darovací smlouvy 668 17 Usnesení - Darovací smlouva - ZŠ a ČSOB
13- Revokace usnesení RMČ Schváleno 669 17 Usnesení - Revokace usnesení z RMČ
14- Informace radních Schváleno