RMČ 80/2017

2.10.2017
Body jednání: 
Tisk Název Stav Podklady Usnesení
01- Kontrola zápisu z RMČ č.79 Schváleno
02- Oprava vozu JSDH Schváleno 671 17 Usnesení k bodu Oprava vozu JSDH
03- Investiční akce - rekonstrukce stávajícího "Obecního domu" - variantní řešení Schváleno Studie - OD 672 17 Usnesení k bodu Investiční akce - rekonstrukce stávajícího Obecního domu
04- Pronájmy prostor v budově nového "Obecního domu" Schváleno Ordinace - záměr 1, Ordinace - záměr 2, Ordinace - záměr 3 673 17 Usnesení k bodu Pronájmy prostor v budově nového Obecního domu
05- Záměr výstavby bytového domu Akcíz Schváleno Studie Akcíz 674 17 Usnesení k bodu Záměr výstavby bytového domu Akcíz
06- Revokace usnesení - Dešťovka 2017 Schváleno 670 17 Usnesení k bodu Revokace usnesení - Dešťovka 2017
07- Použití znaku MČ Praha-Ďáblice - banner do sokolovny Schváleno Návrh banneru 675 17 Usnesení Použití znaku - banner
08- použití znaku MČ Praha-Ďáblice - pohlednice Schváleno Návrh pohlednice č.1, Návrh pohlednice č.2 676 17 Usnesení k bodu Použití znaku MČ na pohlednice
09- Diakonie Schváleno 677 17 Usnesení k bodu Diakonie - informace
10- Přestupková komise - informace Schváleno 678 17 Usnesení k bodu Přestupková komise - informace
11- Přidělení účelové investiční dotace na vybudování fitparku - MHMP Schváleno Dopis z MHMP o přidělení dotace - fitpark 679 17 Usnesení k bodu Přidělení účelové investiční dotace - fitpark
12- Komise pro výběr uchazeče - referent OVS Schváleno 680 17 Usnesení k bodu Komise pro výběr uchazeče - referent OVS
13- Pronájem prostor v OD - Jazyková škola Superb Learning Schváleno Pronájem prostor v OD - Jazyková škola Superb Learning 681 17 Usnesení k bodu Pronájem prostor v OD- Jazyková škola Superb learning
14- Provozní řád Dětského hřiště - Osinalická ul. Schváleno Návrh Provozního řádu Dětského hřiště 682 17 Usnesení k bodu provozní řád dětského hřiště - Osinalická ul.
15- Souhlas s umístěním reklamního banneru Schváleno Návrh reklamního banneru 683 17 Usnesení k bodu Umístění reklamního banneru
16- Úprava zahrady ZŠ V Ďáblicích, U Parkánu 17 Schváleno Návrh úpravy zahrady ZŠ - uvedení staveniště do původního stavu 684 17 Usnesení k bodu Úprava zahrady ZŠ U Parkánu
17- Informace radních Schváleno