RMČ 83/2017

13.11.2017
Body jednání: 
Tisk Název Stav Podklady Usnesení
Kontrola zápisu z RMČ č.82 Schváleno
02- Pozice THP pracovníka pro údržbu majetku MČ Schváleno 702 17 Usnesení - Pozice technického pracovníka pro údržbu majetu MČ
03- Žádost ZŠ - vyřazení majetku z evidence Schváleno Žádost ZŠ - vyřazení majetku z evidence, Žádost ZŠ - vyřazení majetku z evidence 703 17 Usnesení - Žádost ZŠ - vyřazení majetku z evidence
04- Nabídka GDPR Schváleno Nabídka na zpracování GDPT 704 17 Usnesení - Zpracování analytické studie GDPR
05- PENB Schváleno Nabídka GDPR 705 17 Usnesení - PENB
06- Oprava bytu - Ďáblická č.p.339 Schváleno Rozpočet na opravu bytu - Ďáblická č.p. 339 706 17 Usnesení - Oprava bytu - Ďáblická č.p. 339
07- Žádost s umístěním sídla - Svaz důchodců ČR Schváleno Oznámení o založení organizace 718 17 Usnesení - Souhlas s umístěním sídla spolku
08- Dodatek č.1 ke kupní smlouvě č.148/2017 Schváleno Dodatek č.1 707 17 Usnesení - Dodatek č.1 ke kupní smlouvě č.148-2017
09- Informace o ukončení výběrového řízení - referent OVS Schváleno 708 17 Usnesení - Informace o ukončení výb.řízení - referent OVS
10- Uzavření ÚMČ mezi svátky Schváleno 709 17 Usnesení - Uzavření ÚMČ v období vánočních svátků
11- Oprava vozu CAS25 Liaz- JSDH Schváleno Nabídka na opravu, Oprava vozu CAS25 Liaz 710 17 Usnesení - Oprava vozu CAS25 Liaz - JSDH
12- Schválení úhrady TKO - 2.pol. 2017 Schváleno Poplatek za komunální odpad 711 17 Usnesení - Schvhálení úhrady TKO - 2.pol. 2017
13- Zakázka malého rozsahu "Vybudování fitparku v Ďáblicích" Schváleno VŘ-fitparky 712 17 Usnesení - Zakázka malého rozsahu - Vybudování fitparku v Ďáblicích
14- Oprava komunikace u vstupu do MŠ Schváleno Oprava komunikace u vstupu do MŠ 713 17 Usnesneí - Oprava komunikace ke vstupu do MŠ
15- Informace o průběhu výstavby Obecního domu Schváleno
16- Údržba zeleně Schváleno Údržba zeleně 714 17 Usnesení - Údržba zeleně
17- ZŠ - žádost o převod finančních prostředků z rezervního fondu Schváleno Podklady k převodu fin.prostředků 715 17 Usnesení - Žádost o uvolnění fin. prostředků z rezervního fondu ZŠ
18- PD pro výstavbu víceúčelové sportovní haly - cenová nabídka Schváleno 716 17 Usnesení - PD pro výstavbu víceúčelové sportovní haly
19- Poskytnutí kompenzačního příspěvku na dítě žijící v blízkosti skládky Schváleno 717 17 Usnesení - Kompenzační příspěvekna dítě žijící v blízkosti skládky
20- Dohoda o pořízení fotografií a vedeozáznamu stavby Schváleno Dohoda o pořízení fotografií a videozáznamu stavby 719 17 Usnesení - Dohoda o pořízení fotografií a videozáznamu stavby
21- Informace radních Schváleno