RMČ 85/2017

27.11.2017
Body jednání: 
Tisk Název Stav Podklady Usnesení
01- Kontrola úkolů z RMČ č.84 Schváleno
02- Prodloužení nájemní smlouvy - Dodatek č.9 Schváleno Návrh Dodatku č.9 k nájemní smlouvě - M.A. 724 17 Usnesení - Prodloužení NS - Dodatek č.9
03- Prodloužení nájemní smlouvy - Dodatek č.7 Schváleno Návrh Dodatku č.7 k nájemní smlouvě - Z.K. 725 17 Usnesení - Prodloužení NS - Dodatek č.7
04- Prodloužení nájemní smlouvy - Dodatek č.5 Schváleno Návrh Dodatku č.5 k nájemní smlouvě - O.B. 726 17 Usnesení - Prodloužení NS - Dodatek č.5
05- Program na zasedání ZMČ č.23 dne 20.12.2017 Schváleno Návrh Programu na zasedání ZMČ č.23 727 17 Usnesení - Program na zasedání ZMČ č.23 dne 20.12.2017
06- Příkazní smlouva Schváleno Návrh Příkazní smlouvy 728 17 Usnesení - Příkazní smlouva
07- Návrh na vyřazemní majetku - JSDH Schváleno Inventurní soupis majetku, Návrh na vyřazení majetku 729 17 Usnesení - Vyřazení majetku - JSDH
08- Dodatek č.4 k nájemní smlouvě nebytových prostor - Diakonie Schváleno Návrh dodatku nájemní smlouvy - Diakonie 730 17 Usnesení - Dodatek k NS č.4 - Diakonie
09- Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání - Jazyková škola Superb Learning Schváleno Návrh nájemní smlouvy - Jazyková škola Superb Learning 731 17 Usnesení - Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání - Jazyková škola Superb Learning
10- Rozpočtové opatření č.11/2017 Schváleno Návrh Rozpočtového opatření č.11/2017 732 17 Usnesení - Rozpočtové opatření č.11/2017
11- Návrh nájemní smlouvy v novém Obecním domě - prakt. lékař Schváleno Návrh nájemní smlouvy v novém Obecním domě - ordinace prakt. lékaře 733 17 Usnesení - Návrh nájemní smlouvy - prakt. lékař
12- Návrh nájemní smlouvy v novém Obecním domě - prakt. lékař Schváleno Návrh nájemní smlouvy - ordinace prakt. lékaře 734 17 Usnesení - Návrh nájemní smlouvy - prakt. lékař
13- Návrh nájemní smlouvy v novém Obecním domě - ordinace odb. lékaře Schváleno Návrh nájemní smlouvy - ordinace odb. lékaře 735 17 Usnesení - Návrh nájemní smlouvy - odb. lékař
14- Udělení čestného občanství - in memoriam - návrh Schváleno Návrh na udělení čestného občanství - in memoriam 736 17 Usnesení - Návrh na udělení čestného občanství - in memoriam
15- Rozpočet na rok 2018 a Rozpočet VHČ na rok 2018 Schváleno Návrh rozpočtu na rok 2018, Návrh rozpočtu VHČ na rok 2018 737 17 Usnesení - Návrh rozpočtu na rok 2018 a Návrh rozpočtu VHČ na rok 2018
16- Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2023 Schváleno Návrh Rozpočtového výhledu na rok 2019-2023 739 17 Usnesení - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019-2023
17- Poskytnutí finančních darů Schváleno Návrh na poskytnutí finančních darů 740 17 Usnesení - Návrh na poskytnutí finančních darů, Příloha k Usnesení č.740 17
18- Vícepráce - autorský dozor - Dostavba a přístavba ZŠ Schváleno Autorský dozor - vícepráce - Dostavba a přístavba ZŠ 741 17 Usnesení - Vícepráce - autorský dozor na akci: Dostavba a přístavba ZŠ
19- Dovybavení recepce v prostorách budovy ZŠ Schváleno Cenová kalkulace 742 17 Usnesení - Dovybavení recepce v prostorách budovy ZŠ
20- Ekospol - návrh kupní smlouvy Schváleno Návrh kupní smlouvy 743 17 Usnesení - Ekospol- návrh kupní smlouvy
21- Revokace usnesení č.721 z 3/84/17/RMČ Schváleno 744 17 Usnesení - Revokace usnesení č. 721 z RMČ 3/84/17
22- Informace radních Schváleno