RMČ 87/2017

18.12.2017
Body jednání: 
Tisk Název Stav Podklady Usnesení
01- Kontrola úkolů z RMČ č.86 Schváleno
02- Návrh Rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2018 Schváleno Návrh rozpočtu na rok ZŠ a MŠ na rok 2018 757 17 Usnesení - Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2018
03- Střednědobý výhled rozpočtu PO na rok 2019-2020 Schváleno Návrh střednědobého výhledu rozpočtu PO na rok 2019-2020 758 17 Usnesení - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2019-2020
04- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Stolní tenis Schváleno Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace TJ Stolní tenis 759 17 Usnesení - Veřejnoprávní smlouva - TJ Stolní tenis Praha z.s.
05- Nájemní smlouva - Ďábličtí ochotníci Schváleno Návrh nájemní smlouvy - Ďábličtí ochotníci 760 17 Usnesení - Smlouva o nájmu nebytových prostor - Ďábličtí ochotníci
06- Výběrové řízení - Projekt "Komunitní život v Ďáblicích" - informace Schváleno 761 17 Usnesení - Výběrové řízení - Projekt "Komunitní život v Ďáblicích"
07- Text do Kroniky MČ Praha-Ďáblice za rok 2016 Schváleno 762 17 Usnesení - Text do kroniky MČ Praha-Ďáblice za rok 2016
08- Odpis pohledávek Schváleno 763 17 Usnesení - Odpis pohledávek
09- Příkazní smlouva Schváleno Návrh příkazní smlouvy 764 17 Usnesení - Příkazní smlouva
10- Souhlasné stanovisko - ENERGO Praha a.s. Schváleno 765 17 Usnesení - Souhlasné stanovisko - ENERGO Praha s.r.o.
11- Dodatek č.5 k NS č.SML 085/2014 Schváleno Dodatek č.5 k NS č.SML 085/2014 766 17 Usnesení - Dodatek č.5 k NS
12- Informace o opravě chyby v usnesení 700/17/RMČ Schváleno
13- Informace radních Schváleno