RMČ 89/2018

22.1.2018
Body jednání: 
Tisk Název Stav Podklady Usnesení
01- Kontrola zápisu z RMČ č.88 Schváleno
02- KC Vlna - souhlas s pokračováním projektu Schváleno 771 18 Usnesení - KC Vlna - souhlas s pokračováním projektu
03- Odpis pohledávky - nedoplatek nájmu - P.P. Schváleno 772 18 Usnesení - odpis pohledávky - nedoplatek nájmu
04- Revokace usnesení č.770/18/RMČ Schváleno 773 18 Usnesení - revokace usnesení RMČ
05- Plná moc - Mgr. Simona Dvořáková Schváleno Návrh - Plná moc 774 18 Usnesení - Plná moc - Mgr. Dvořáková
06- Vypovězení plné moci - Ing. Radomír Rexa Schváleno 775 18 Usnesení - vypovězení Plné moci - Ing. Rexa
07- Zrušení usnesení č.759/17/RMČ Schváleno 776 18 Usnesení - Zrušení usnesení č.759/17 - duplicita
08- Výběrové řízení - SDH Schváleno 777 18 Usnesení - Výběrové řízení - SDH
09- Smlouva o zřízení věcného břemene - Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Schváleno Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene, Geometrický plán, Informace o pozemku 778 18 Usnesení - Smlouva o zřízení věcného břemene -Pražská plynárenská
10- Stavba obecního domu Schváleno 779 18 - Usnesení - Stavba obecního domu - informace
11- Informace tajemnice Schváleno
12- Informace radních Schváleno