RMČ 90/2018

5.2.2018
Body jednání: 
Tisk Název Stav Podklady Usnesení
01- Kontrola zápisu z RMČ č.89 Schváleno
02- Rozpočtové opatření č.1/2018 Schváleno Návrh Rozpočtového opatření č.1/2018 780 18 Usnesení - Rozpočtové opatření č.1/2018
03- Odpisový plán pro rok 2018 pro MČ Schváleno 781 18 Usnesení - Odpisový plán pro rok 2018 - MČ
04- Odpisový plán pro rok 2018 pro ZŠ a MŠ Schváleno Návrh odpisového plánu pro ZŠ a MŠ 782 18 Usnesení - Odpisový plán pro rok 2018 - ZŠ a MŠ, Příloha k Usnesení č.782 18
05- Klub seniorů - žádos o finanční příspěvek Schváleno Žádost o finanční příspěvek 783 18 Usnesení - Žádost o finanční příspěvek - Klub seniorů
06- Smlouva o zemědělském pachtu Schváleno Návrh dodatku č.1 784 18 Usnesení - Dodatek č.1 ke smlouvě o zemědělském pachtu
07- Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí Schváleno Vzor formuláře, Vzor žádosti 785 18 Usnesení - Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí
08- Revokace usnesení č.777/89/RMČ Schváleno 786 18 - Usnesení - Revokace usnesení č.777/89/RMČ
09- Cenové nabídky - odvoz a likvidace odpadu Schváleno 787 18 Usnesení - Odvoz a likvidace bioodpadu
10- Obecní dům - informace (Ing.Hrdlička) Schváleno 788 18 Usnesení - Výstavba Obecního domu - informace
11- Záměr pronájmu garáže Schváleno Záměr pronájmu garáže 789 18 Usnesení - Záměr pronájmu garáže
12- Architektonická studie - bytový dům Akcíz Schváleno 790 18 Usnesení - Architektonická studie - Bytový dům Akcíz
13- Informace radních Schváleno