RMČ 91/2018

19.2.2018
Body jednání: 
Tisk Název Stav Podklady Usnesení
01- Kontrola zápisu z RMČ č.90 Schváleno
02- Zpráva hlavní inventarizační komise k inventarizaci majetku a závazků MČ k 31.12.2017 Schváleno Inventarizační zpráva 791 18 Usnesení - Zpráva hlavní inventarizační komise
03- Mezinárodní kampaň "Vlajka pro Tibet" Schváleno 792 18 Usnesení - Mezinárodní kampaň "Vlajka pro Tibet"
04- Žádost společnosti T-Mobile o souhlas k instalaci optického kabelu Schváleno Žádost společnosti T-Mobile o souhlas k instalaci optického kabelu 793 18 Usnesení - Žádost společnostni T-Mobile o souhlas k instalaci opt.kabelu
05- Žádost o úpravu stanice - T-Mobile Schváleno Podklady k bodu 05, Žádost o úpravu stanice T-Mobile
06- Žádost o poskytnutí neinvestiční pčelové dotace pro podporu sportu v Ďáblicích - Česká federace Toyama Ryu Schváleno Podklady k bodu 06 794 18 Usnesení - Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace pro podporu sportu dětí a dospělých v Ďáblicích - Toyama Ryu
07 - Projednání akce "Pálení čarodejnic" Schváleno
08 - Chodník ke hvězdárně Schváleno 795 18 Usnesení - Chodník ke hvězdárně
09 - KC Vlna - žádost o dotaci - rozpočet+ spoluúčast MČ Schváleno Podklady k bodu 09 - Žádost o dotaci, Podklady k bodu 09 - Rozpočet 796 18 Usnesení - KC Vlna - Žádost o dotaci - rozpočet + spoluúčast
10 - IBC nádrže pro závlahovou vodu Schváleno 797 18 Usnesení - KBC nádrže pro závlahovou vodu
11- Žádost o investiční dotaci z MHMP - MŠ, výměna kotlů Schváleno Podklady k bodu 11 - Žádost MČ o dotace 798 18 Usnesení - Žádost o investiční dotaci z MHMP - MŠ, výměna kotlů
12- Žádost o investiční dotaci z MHMP - Obecní dům Schváleno Podklady k bodu 12 - formuláře žádosti o dotaci 799 18 Usnesení - Žádost o investiční dotaci z MHMP - Obecní dům
16- Informace radních Schváleno