RMČ 94/2018

19.3.2018
Body jednání: 
Tisk Název Stav Podklady Usnesení
01-Kontrola zápisu z RMČ č.93 Schváleno
5/91/18 Žádost o úpravu základnové stanice T-Mobile Schváleno 812 18 Usnesení - Žádost o úpravu základnové stanice T-Mobile
02-Odpis pohledávky z roku 2010 Schváleno 813 18 Usnesení - Odpis pohledávky z roku 2010
03-Žádost Českého svazu chovatelů - ZO Ďáblice Schváleno Žádost o finanční výpomoc 814 18 Usnesení - Žádost Českého svazu chovatelů - ZO Ďáblice
04-Smlouva o výpůjčce - Klub seniorů Schváleno 815 18 Usnesení - Smlouva o výpůjčce - Klub seniorů
05-Kritéria zápisu děti do 1.tříd ZŠ Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17 Schváleno Zápis do 1.ročníku - kritéria a informace 816 18 Usnesení - Kritéria zápisu děti do 1.tříd ZŠ Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17
06-Uzavření příkazní smlouvy - PORSIS s.r.o. Schváleno 817 18 Usnesení - Příkazní smlouva - PORSIS s.r.o.
07-Uzavření příkazní smlouvy - Ing.Pumpr Schváleno 818 18 Usnesení - Příkazní smlouva - Ing.Pumpr
08-Dodatek č.6 Smlouvy o dílo, Změnový list ZL20 k výstavbě obecního domu - Ďáblice Schváleno Vyjádření k ZL č.20 819 18 Usnesení - Dodatek č.6 Smlouvy o dílo, Změnový list ZL20 k výstavbě obecního domu - Ďáblice
09-Dodatek č.1 ke Smlouvě o zhotovení, projednání a provedení dokumentace a projektu - A.LT Architekti Schváleno 820 18 Usnesení - Dodatek č.1 ke Smlouvě o zhotovení, projednání a provedení dokumentace a projektu - A.LT Architekti
10-Objednávka PBŘS (Požárně bezpečnostní řešení stavby) Schváleno 821 18 Usnesení - Objednávka PBŘS (Požárně bezpečnostní řešení stavby)
11-Výstavba bytového domu Akcíz - studie Schváleno 822 18 Usnesení - Výstavba bytového domu Akcíz
12-Rekonstrukce stávajícího obecního domu Schváleno 823 18 Usnesení - Rekonstrukce stávajícího obecního domu
13-TJ Stolní tenis Praha - Žádost o finanční příspěvek Schváleno Žádost TJ Stolní tenis 824 18 Usnesení - TJ Stolní tenis Praha z.s., Viktorinova 1210/8, Praha 4
14-Finanční dar manželům Zdeňce T. a Pavlovi T. Schváleno 825 18 Usnesení - Finanční dar manželům Zdeňce T. a Pavlovi T.
15-Věcný dar na hudební festival Jarní petrklíč 2018 Schváleno 826 18 Usnesení - Věcný dar na hudební festival Jarní petrklíč 2018
16-Informace radních Schváleno