RMČ 95/2018

26.3.2018
Body jednání: 
Tisk Název Stav Podklady Usnesení
01-Kontrola zápisu z RMČ č.94 Schváleno
02-Dodatky ke smlouvám o sdružených službách dodávky plynu Schváleno 827 18 Usnesení - Dodatky ke smlouvám o sdružených službách dodávky plynu
03-Rozpočtové opatření č.3/2018 Schváleno 828 18 Usnesení - Rozpočtové opatření č.3/2018
04-Návrh Kupní smlouvy - Ekospol Schváleno Kupní smlouva Ekospol a.s. 829 18 Usnesení - Návrh Kupní smlouvy - Ekospol
05-Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů Schváleno Smlouva o poskytování služeb pověřence 830 18 Usnesení - Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
06-Návrh na vyřazení majetku MČ Praha-Ďáblice Schváleno Protokol o vyřazení majetku 831 18 Usnesení - Návrh na vyřazení majetku MČ Praha-Ďáblice
07-Smlouva o nájmu bytu - E.V. Schváleno Žádost - Služební byt pro školníka ZŠ, Nájemní smlouva - byt pro školníka ZŠ 832 18 Usnesení - Smlouva o nájmu bytu - E.V.
08-Dodatek č.7 Smlouvy o dílo, Změnový list ZL22 k výstavbě nového Obecního domu Ďáblice Schváleno Změnový list č.22 833 18 Usnesení - Dodatek č.7 Smlouvy o dílo, Změnový list ZL22 k výstavbě nového Obecního domu Ďáblice
09-Informování radních Schváleno