RMČ 96/2018

9.4.2018
Body jednání: 
Tisk Název Stav Podklady Usnesení
01-Kontrola zápisu z RMČ č.95 Schváleno
02-Dodatek č.1 k pojistné smlouvě č.0024720046 Schváleno Příloha č.2 834 18 Usnesení - Dodatek č.1 k pojistné smlouvě č.0024720046
03-Zpracování projektové dokumentace na opravu strojovny VZT a ohřevu TV v ZŠ Ďáblice Schváleno České teplo - cenová nabídka 835 18 Usnesení - Zpracování projektové dokumentace na opravu strojovny VZT a ohřevu TV v ZŠ Ďáblice
04-Návrh sociální komise – Dotované obědy a taxi pro ďáblické seniory Schváleno Návrh - dotované obědy pro seniory, Návrh - senior taxi 836 18 Usnesení - Návrh sociální komise – Dotované obědy a taxi pro ďáblické seniory
05-Navýšení četnosti úklidu Schváleno 837 18 Usnesení - Navýšení četnosti úklidu
06-Rozpočtové opatření č.4/2018 Schváleno Důvodová zpráva k RO č.4 838 18 Usnesení - Rozpočtové opatření č.4/2018
07-Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – k.ú. Ďáblice Schváleno Návrh smlouvy 839 18 Usnesení - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – k.ú. Ďáblice
08-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Ďáblice Schváleno 840 18 Usnesení - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Ďáblice
09-Dodatek č.8 Smlouvy o dílo, Změnové listy ZL k výstavbě nového OD Ďáblice Schváleno ZL č.19, ZL č.21, ZL č.23, ZL č.24, ZL č.25, ZL č.26, ZL č.27, ZL č.28, ZL č.29 814 18 Usnesení - Dodatek č.8 Smlouvy o dílo, Změnové listy ZL k výstavbě nového OD Ďáblice
10-Žádost o podporu – EKOCENTRUM, Praha 8 nového OD Ďáblice Schváleno Žádost o podporu, Vyjádření FIO 842 18 Usnesení - Žádost o podporu – EKOCENTRUM, Praha 8 - Ďáblice
11-Nový člen sociální komise Schváleno 843 18 Usnesení - Nový člen sociální komise
12-PREdistribuce – návrh smlouvy na dodatečné hodnoty jističů Schváleno 844 18 Usnesení - PREdistribuce – návrh smlouvy na dodatečné hodnoty jističů
13-Vyhlášení výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice Schváleno 845 18 Usnesení - Vyhlášení výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice
14-Nájemní smlouvy na využití pozemku při akci „Pálení čarodějnic 2018“ Schváleno 846 18 Usnesení - Nájemní smlouvy na využití pozemku při akci „Pálení čarodějnic 2018“
15-Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě – Ing. Hrdlička Schváleno 847 18 Usnesení - Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě – Ing. Hrdlička
16-Autobusové zastávky v Ďáblicích Schváleno 848 18 Usnesení - Autobusové zastávky v Ďáblicích
17-Smlouva o technické podpoře info systému MUNIS Schváleno Smlouva - dodatek 849 18 Usnesení - Smlouva o technické podpoře info systému MUNIS
18-Smlouva o bezúplatném převodu majetku – automobil požární TATRA Schváleno Smlouva o bezúpatném převodu majetku 850 18 Usnesení - Smlouva o bezúplatném převodu majetku – automobil požární TATRA
19-Informace radních Schváleno