RMČ 97/2018

23.4.2018
Body jednání: 
Tisk Název Stav Podklady Usnesení
01-Kontrola zápisu z RMČ č.96 Schváleno
11/94/18 Výstavba bytového domu Akcíz Schváleno 851 18 Usnesení - Výstavba bytového domu Akcíz
02-Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice - Stínící technika Schváleno 852 18 Usnesení - Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice – Stínící technika pro OD Ďáblice
03-Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice – Kancelářský nábytek pro OD Ďáblice Schváleno 853 18 Usnesení - Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice – Kancelářský nábytek pro OD Ďáblice
04-Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice – Sedací nábytek pro OD Ďáblice Schváleno 854 18 Usnesení - Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice – Sedací nábytek pro OD Ďáblice
05-Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice – Obecní dům Ďáblice-Info systém a Výtvarný motiv Schváleno 855 18 Usnesení - Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice – Obecní dům Ďáblice-Info systém a Výtv
06-Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice – Obecní dům Ďáblice-společenský sál – židle a stoly Schváleno 856 18 Usnesení - Vyhlášení výsledků výběrových řízení na vnitřní vybavení OD Ďáblice – Obecní dům Ďáblice-společenský sál –
07-Vyhlášení výběrového řízení na Atypické truhlářské prvky OD Ďáblice Schváleno 857 18 Usnesení - Vyhlášení výběrového řízení na Atypické truhlářské prvky OD Ďáblice
08-Objednávka – dodatek smlouvy o dílo pro činnost autorského dozoru Schváleno 858 18 Usnesení - Objednávka – dodatek smlouvy o dílo pro činnost autorského dozoru
09-Revokace usnesení č.824/18/RMČ Schváleno 859 18 Usnesení - Revokace usnesení č.824/18/RMČ
10-Finanční dar Sdružení dobrovolných hasičů Schváleno Žádost o příspěvek 860 18 Usnesení - Finanční dar Sdružení dobrovolných hasičů
11-Poskytnutí nadzemních plastových nádrží na dešťovou vodu Schváleno Dohoda o poskytnutí nadzemních plastových nádrží 861 18 Usnesení - Poskytnutí nadzemních plastových nádrží na dešťovou vodu
12-Smlouva o smlouvě budoucí nájemní – Lekdab, s.r.o Schváleno 862 18 Usnesení - Smlouva o smlouvě budoucí nájemní – Lekdab, s.r.o
13-Smlouva o smlouvě budoucí nájemní – MUDr. Romana Benešová, s.r.o. Schváleno 863 18 Usnesení - Smlouva o smlouvě budoucí nájemní – MUDr. Romana Benešová, s.r.o.
14-Oznámení záměru „SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, využití volné kapacity v prostoru I.etapy skládky, k.ú. Ďáblice“ – zjišťovací řízení Schváleno 864 18 Usnesení - Oznámení záměru „SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, využití volné kapacity v prostoru I.etapy skládky, k.ú. Ďáblice“
15-Schválení účetní závěrky PO za rok 2017 Schváleno Důvodová zpráva 865 18 Usnesení - Schválení účetní závěrky PO za rok 2017
16-Prodloužení Smlouvy o dodávce vody a odvádění vod Schváleno Smlouva o dodávce vody 866 18 Usnesení - Prodloužení Smlouvy o dodávce vody a odvádění vod
17-Odpisový plán pro rok 2018 pro ZŠ a MŠ Schváleno 867 18 Usnesení - Odpisový plán pro rok 2018 pro ZŠ a MŠ
18-Žádost o podporu – Veselé míče – kemp Schváleno Žádost o příspěvek na kemp 868 18 Usnesení - Žádost o podporu – Veselé míče – kemp
19-Žádost o pronájem plochy Schváleno Žádost o pronájem plochy 869 18 Usnesení - Žádost o pronájem plochy
20-Objednávky vnitřního vybavení OD Ďáblice Schváleno 870 18 Usnesení - Objednávky vnitřního vybavení OD Ďáblice
21-Vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci chodníku Pod Hvězdárnou Schváleno 871 18 Usnesení - Vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci chodníku Pod Hvězdárnou
22-Objednávka – dodatek příkazní smlouvy TDI Schváleno 872 18 Usnesení - Objednávka – dodatek příkazní smlouvy TDI
23-Informace radních Schváleno
Usnesení: